Georgiens huvudstad Tbilisi sedd från luften

Enskilda ledare och deras relationer har stor påverkan på den internationella politiken

För att förstå Georgiens ansträngda geopolitiska läge, måste man inse skillnaderna i hur olika politiska eliter inom och utom landet uppfattar Georgien. Dessa skillnader har Natia Gamkrelidze undersökt i en ny avhandling genom att intervjua 102 makthavare från USA, NATO, EU, Ryssland och Georgien.

Bilderna av Georgien varierar mellan länder och över tid. Och förändringar i interna och externa politiska eliters tankar och uppfattningar om detta kan förklara hur politiken varierat. Det visar en ny avhandling i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet av Natia Gamkrelidze.

– Min studie visar bland annat att tre huvudbilder av Georgien har framträtt över tid ur EU:s och EU-ländernas ledares perspektiv: Georgien som en villig partner till EU, Georgien som en politisk partner till EU, samt Georgien som en nära politisk och ekonomisk partner till EU.

Den politiska elitens uppfattningar under 30 år

I avhandlingen har Natia Gamkrelidze undersökt hur den politiska elitens uppfattningar om Georgien har varierat från landets självständighet 1991 till 2020. Tidigare forskning, mestadels gjord under kalla kriget, har varit teoretisk. Natia har istället intervjuat 102 presidenter, premiärministrar, ministrar, generalsekreterare och experter på utrikespolitik från USA, NATO, EU, Ryssland och Georgien.

– Jag vill lyfta vikten av att studera den inverkan som enskilda ledare har. Personligheter hos ledare och personliga relationer mellan ledare kan ha stor påverkan på det geopolitiska läget.

– Detta måste man ta hänsyn till när man forskar om relationer mellan länder. Ledares personligheter och vänskapsband kan öka betydelsen av hur ett land uppfattas som grund till den politiska elitens beslut. Till exempel avslöjar min studie hur viktig Eduard Sjevardnadzes personlighet var för att påverka USA:s, NATO:s och EU:s engagemang i Georgien, säger Natia Gamkrelidze.

Från transitland till föregångsland

Georgiernas uppfattning av sig själva har även den förändrats över tid, ger Natias avhandling bevis på.

– Resultaten visar hur Georgiens självbild har utvecklats från ett transitland till en frihetsfyr och slutligen till ett av de ledande länderna för EU:s östliga partnerskap.

Eftersom Natias studie sträcker sig över 30 år, är den en värdefull källa till data för forskare som är intresserade av USA:s, NATO:s, EU:s och Rysslands utrikespolitiska drivkrafter i relation till Georgien och södra Kaukasus i allmänhet, såväl som Georgiens politiska drivkrafter under denna tid.

Studien kan även användas av beslutsfattare inom utrikespolitik för att ta i beaktande hur bilder av andra länder formas och hur dessa bilder kan påverka politiska beslut. Genom att förstå betydelsen av hur bilder uppfattas i beslutsfattande, kan politiskt ansvariga vara mer strategiska i sin kommunikation med och sitt engagemang i andra länder.

Mer information

Georgiens huvudstad Tbilisi sedd från luften på kvällen
Bilder: Utsikt över Georgiens huvudstad Tbilisi från fästningen Narikala.