Två stetoskop i förgrunden

Vetenskapsrådet beviljar medel till projekt om etnisk diskriminering inom vården

Vetenskapsrådet meddelande nyligen att de beviljar 3 miljoner kronor i forskningsbidrag till psykologiprofessor Jens Agerströms projekt "Diskriminering på riktigt? Rigorös testning av etnisk diskriminering inom den svenska primärvården".

Enligt den svenska Hälso- och sjukvårdslagen har alla invånare rätt till likvärdig vård oavsett etnisk bakgrund. Samhällets förväntan på jämlik sjukvård i Sverige ökar hela tiden. Trots detta är det fortfarande oklart i vilken grad det faktiskt förekommer etnisk diskriminering inom sjukvården, på så vis att i övrigt likvärdiga patienter behandlas olika utifrån etnisk bakgrund; och inte av till exempel medicinska skäl.

Syftet med projektet är att studera förekomsten av etnisk diskriminering inom en den digitala primärvården. Om resultaten visar på diskriminering skulle resultaten kunna vara vägledande för vilka typer av riktade insatser som behövs för att göra vården mer jämlik.

– Vi kommer att ta hänsyn till patienternas medicinska ingångsvärden, egna försök att påverka behandlingen, samt en mängd andra faktorer, för att sedan separera dem från diskriminering som orsak till eventuella behandlingsskillnader, förklarar Jens Agerström, professor i psykologi vid Linnéuniversitetet.

Diskriminerande behandling från vårdpersonalen kräver helt andra åtgärder jämfört med behandlingsskillnader som orsakats av patienterna själva och inte kopplas till egna preferenser för exempelvis olika typer av behandling. Resultat som tyder på likabehandling bör också ha relevans eftersom detta skulle kunna stärka förtroendet för vården bland etniska minoritetsgrupper. 

– Att få medel från Vetenskapsrådet för detta projekt känns extra roligt eftersom jämlik vård är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Det samhälleliga fokuset på jämlik vård är stort och min förhoppning är att projektet kommer att bidra med ny och viktig kunskap om huruvida den studerade primärvårdskontexten är jämlik eller om etnisk diskriminering förekommer.

Projektet "Diskriminering på riktigt? Rigorös testning av etnisk diskriminering inom den svenska primärvården" tilldelas 3 020 000 kronor från Vetenskapsrådets utlysning gällande forskning om rasism och diskriminering och genomförs under 2024 och 2025.

Huvudsökande/projektledare
Jens Agerström, professor, psykologi

Medsökande forskare
Magnus Carlsson, docent, nationalekonomi
Cecilia Dautovic Bergh, universitetslektor, psykologi
Cecilia Fagerström, professor i vårdvetenskap
Evalill Nilsson, docent, hälsoinformatik