tjänsteman och arbetare som skakar hand

EU-medel till forskning om tillit mellan fack och arbetsgivare

Institutionen för samhällsstudier har erhållit EU-medel för ett projekt om ca 6,4 miljoner kr.

Projektet heter Trust in Relations between Unions and Employers in Europe (True Europe) och ska undersöka hur förtroendet mellan arbetsgivar- och arbetstagarparter bygger tillit i förhandlingar och samarbete på lokal och sektornivå.

Hur genomförs projektet?

Projektet genomförs i ett antal europeiska länder och ska förklara hur tillit mellan partnerna byggs samt tillitens effekter för lokal verksamhet. Speciellt fokus är på frågor som rör samarbete och förhandlingar om Digitalisering på arbetsplatsen; Kvalifikationskrav och fortbildning och Arbetsmiljö och säkerhet.

Projektet ska systematiskt jämföra tre sektorer (metall, transport samt bank och finans) i länder med olika system för arbetsmarknadsrelationer. Kvalitativa studier i sju medlemsländer och ett kandidatland (AT, CZ, IE, LT, SE, SK, RO, RS) kombineras med kvantitativa datamängder täckande de flesta europeiska länder.

Vilka deltar i projektet?

Projektledare är professor Bengt Larsson, institutionen för samhällstudier. Det svenska forskarteamet består av professor Ylva Ulfsdotter Eriksson, lektor Glenn Sjöstrand, samt biträdande lektor Olof Reichenberg. Medverkande forskningsinstitutioner är:

  • Central European Labour Studies Institute (CELSI), Slovakien
  • Dublin City University (DCU), Irland
  • Bucharest University of Economic Studies (ASE), Rumänien
  • University of Belgrade (UB-FE), Serbien
  • The Lithuanian Centre for Social Sciences (LCSS), Litauen

Projektet har även associerade partners från arbetsgivar- och fackförbund:

  • IndustriALL Europe
  • CEEMET – European Tech & Industry Employers,
  • Nordic Financial Unions (NFU),
  • samt fackförbund och arbetsgivarorganisationer från de berörda länderna.

Vill du veta mer?

Klicka här om du vill veta mer om projektet Tillit i relationer mellan fack och arbetsgivare i Europa (True Europe)

Kontakt

Har du frågor, kontakta professor Bengt Larsson.