Karta över EUniWell

Europauniversitetet EUniWell där Linnéuniversitetet ingår får fortsatt finansiering från EU-kommissionen

Linnéuniversitetet är ett av elva universitet som ingår i Europauniversitetet för välbefinnande (EUniWell). EUniWell har nu beviljats fortsatt finansiering från Europeiska kommissionen i form av 14,4 miljoner euro över fyra år.

– Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta utveckla oss och vårt internationella ansvarstagande för en hållbar samhällsutveckling som del i ett stort europeiskt universitetsinitiativ, säger rektor Peter Aronsson. EUniWell är ett av våra prioriterade områden som vi ska arbeta med kommande år. Nu får vi möjlighet att fördjupa vårt samarbete ytterligare.

EUniWell har som ambition förse alla studenter, forskare och personal med de färdigheter och kunskaper som krävs för att ta itu med de komplexa utmaningar som världen står inför idag, från individens mentala hälsa till klimatförändringar på planeten.

De kommande fyra åren ska EUniWell fortsätta arbetet med att skapa nya arbetssätt för högre utbildning med fokus på mångdimensionellt välbefinnande, på personlig, samhällelig och planetär nivå.

– Den nya finansieringen motiverar oss att fortsätta sträva mot att främja välbefinnande, hållbarhet och inkludering för positiv inverkan på samhället, säger Ann Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering. Nästa fas gör det möjligt för oss att bygga vidare på det vi redan gjort under de första tre åren och utvecklas vidare tillsammans med våra partners.

De elva universitetet som ingår i EUniWell är:

 • Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) i Paris, Frankrike
 • Linnéuniversitetet, Sverige
 • Nantes universitet, Frankrike
 • Semmelweis universitet i Budapest, Ungern
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
 • Universitetet i Birmingham, Storbritannien
 • Universitetet i Köln, Tyskland
 • Universitetet i Florens, Italien
 • Universitetet i Konstans, Tyskland
 • Universitetet i Murcia, Spanien
 • Universitetet i Santiago de Compostela, Spanien

Läs mer om EUniWell på vår webbplats.
Länk till EUniWell:s webbplats. 

Läs gärna pressmeddelandet från EUniWell också.