Marcelo Ketzer

På expedition i Atlanten – Marcelo studerar metanutsläpp från havsbotten

Just nu är Linnéuniversitetets miljöforskare Marcelo Ketzer och gästforskare Satoko Owari på en fyra veckor lång expedition i Atlanten tillsammans med forskarkollegor från två franska universitet.

På ett stort fartyg tar de bland annat upp till 60 meter långa sedimentprov med en stor borr för att undersöka förekomsten av metan i havsbotten. Forskarna jobbar dygnet runt, i skift om fyra timmar. Målet är att undersöka hur mycket metan som släpps ut och var det kommer ifrån. Forskningen är viktig för att förstå hur metanutsläppen bidrar till försurningen av haven och den globala uppvärmningen.

Mer information

En stor borr tar ett sedimentprover från fartyget på Atlanten
Från fartyget kan forskarna ta sedimentprover med hjälp av en stor borr. Marcelo Ketzer
Marcelo undersöker sedimentprover för att se hur mycket metan det innehåller (i fryst form) med hjälp av en temperaturmätare.
Marcelo undersöker ett sedimentborrprov för att se hur mycket metan det innehåller. Satoko Owari
Marcelo på fartyget med en nattsvart bakgrund
Forskarna jobbar på fartyget i skift om fyra timmar, dygnet runt. Lucas Tortarolo
Marcelo undersöker prov på fartyget.
På fartyget gör forskarna också en hel del labbarbete. Yevgeniya Sheremet
Marcelo Ketzer och Satoko Owari
Marcelo Ketzer och Satoko Owari, gästforskare från Japan.