Kvinnor avbildade på jordglob

Tips på forskare och forskning kopplat till internationella kvinnodagen

Med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars vill vi tipsa om några av våra forskare som kan bidra med kommentarer och expertis utifrån sina forskningsområden.

 • Charlotte Silander, docent i statsvetenskap
  Forskar bland annat om jämställdhet i högre utbildning, mångfald i akademisk karriär. I början på året publicerades hennes senaste forskningsartikel om hur nordiska universitet och högskolor arbetar med jämställdhetsfrågor och vilken effekt dessa åtgärder har.  

 • Marie Eriksson, historiker och lektor i socialt arbete
  Forskning om bland annat kön, klass, maktrelationer och maktassymmetrier, både i det förgångna och i vår egen tid. Har bland annat skrivit boken Ilska, desperation och lömska försåt. : Våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige.

 • Hubert Fromlet, affilierad professor i ekonomi
  Namnkunnig global ekonom som länge efterlyst och hoppats på att Nobelpriset i ekonomi ska tilldelas en kvinna. Bloggar flitigt och inför 8 mars har han flera debattartiklar och även ett blogginlägg på ämnet planerade.

 • Annie Roos, lektor på Ekonomihögskolan
  Projektledare för FLIARA (Female-led Innovation in Agriculture and Rural Areas), ett projekt med samarbetspartners över hela Europa, med syfte att lyfta innovativa kvinnor och öka förståelsen och kunskapen kring innovationer för en hållbarare framtid.

 • Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap
  Intresserar sig framför allt för islam, nytolkning och könsfrågor. I avhandlingen Women's human rights and Islam behandlade han en pågående inom-muslimsk debatt om islam och kvinnors mänskliga rättigheter, det vill säga rättigheter stipulerade i FN:s deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. Har även skrivit boken Muslimsk feminism (1996)

 • Sofie Tornhill, docent i genusvetenskap.
  Forskar bland annat om jämlikhet och hennes forskningsintressen befinner sig i skärningspunkterna mellan politik, globala ekonomiska relationer och intersektionella maktförhållande.