Människor vid en ambulans

Fel medicinering, akuta bukproblem och hemsjukvård – SimCamp 2023 gav sjuksköterskestudenterna övning i sin kommande yrkesroll

Att lära sig sitt kommande yrke genom simuleringsövningar är ett givande inslag i en utbildning. Detta fick sjuksköterskestudenterna Josefin Stridsberg och Linus Krossler erfara när de under en vecka deltog på SimCamp 2023 i Stavanger, Norge. Det var i Nordplus regi som studenter på sjuksköterskeprogrammet från Sverige, Norge, Litauen, Finland och Danmark deltog på intensivkursen.

Simulering är ett sätt att återskapa en verklighet i kontrollerad miljö. Under de fem dagarna kursen pågick fick studenterna prova på simuleringsövningar inom bland annat hemsjukvård, akuta bukproblem och de dilemman som skapas om en patient får fel läkemedel.

- Jag tar med mig hur viktigt det är med simulering i utbildningen och hur mycket mer man kommer ihåg när man får utföra saker och ting istället för att bara läsa och skriva om det, säger Josefin.

Studenterna fick använda sig av olika metoder t.ex. ABCDE som är ett tillvägagångssätt för att på ett organiserat sätt kunna bedöma och agera i olika patientsituationer. Även metoden ISBAR användes för att göra kommunikationen kring ett fall tydlig och säker. I vissa fall användes dockor som övningsobjekt medan det i andra fall var studenterna själva som fick spela patienter.

- Näst sista dagen fick vi göra simuleringsövningar som de olika grupperna satt ihop och wow vilken succé det var, säger Linus.

Både Josefin och Linus reflekterar över att det finns stora likheter i vården mellan de olika länderna och att alla de 35 studenter som deltog hade en stor empatisk förmåga och vilja att hjälpa andra och göra skillnad inom vården.

- Under dessa dagar har jag lärt mig hur viktig den akuta bedömningen är och jag har redan börjat tänka på det när jag jobbar på sjukhuset. Jag tar också med mig hur mycket det går att lära sig på kort tid från alla otroligt duktiga lärare och studenter från andra länder. Att man som student får chansen att lära sig om andra länders tänk och arbete inom vården är för mig otroligt roligt och bra, tycker Linus.

Det Josefin värdesatte mest från dagarna i Stavanger är alla diskussioner som uppstod kring likheter och skillnader inom sjuksköterskeutbildningen och vårdyrket. Hon menar att SimCamp öppnar upp för möjligheter att kunna jobba utomlands i framtiden i och med de kontakter hon knutit under kursen.

- Detta öppnar upp så många möjligheter till att lära sig av varandra! Genom SimCamp har jag haft väldigt roligt, träffat massor av härliga människor och utvecklats i min framtida roll som sjuksköterska, säger Josefin.

Universitetet i Stavanger har skrivit en nyhet om SimCamp 2023 som går att läsa här.

Nästa år kommer SimCamp äga rum i Danmark.