studenter som sitter runt ett bord och diskuterar

Fler antagna till Linnéuniversitetet i höst

Totalt 29 106 personer har i dag fått beskedet att de är antagna till höstterminens utbildningar vid Linnéuniversitetet. Det är en ökning med drygt 2 000 personer jämfört med förra året.

I dag presenteras antagningsbeskeden för de som sökt högskoleutbildningar i höst vid svenska universitet och högskolor.

För Linnéuniversitetets del ökar antalet antagna med 2 012 personer jämfört med förra året. Ökningen är den näst högsta bland svenska lärosäten räknat i antal antagna, efter Högskolan i Väst.

Med 29 106 antagna i första urvalet är höstterminens antagningssiffror de högsta hittills för Linnéuniversitetet, med undantag för åren under pandemin som innebar en kraftig ökning av antalet antagna.

– En förklaring till att vi ökar i antalet antagna trots att vi har haft en nedgång i antalet sökande kan vara att fler sena sökande än tidigare har hunnit handläggas i tid för första antagningsbeskedet, säger Peter Citron, antagningschef vid Linnéuniversitetet.

Totalt har 305 076 personer erbjudits utbildningsplats i första urvalet till landets högskoleutbildningar i höst, vilket är 10 583 fler jämfört med förra hösten, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet.

Sista svarsdag för den som har antagits i första urvalet är 21 juli.

 

Mer information:

Detaljerad antagningsstatistik finns att läsa hos Universitets- och högskolerådet.