Personer i Epic

Företagare inom smart industri? Se hit!

Arbetar ni med smart industri och vill kompetensutveckla er personal? Nu har ni chansen att tycka till om innehållet i kommande kurser inom smart underhåll. Kurserna vänder sig till de som arbetar med underhåll och driftsäkerhet, både chefer och ledare men också underhållsingenjörer, tekniker och underhållskoordinatorer.

Kurserna är framtagna i projektet Smart industri, steg 2 vars mål är att utveckla kurser på avancerad nivå utifrån näringslivets kompetensbehov. Ett av de prioriterade områden som lyfts fram av näringslivet är smart underhåll ur olika perspektiv.

Framtidens underhåll nyttjar digitalisering och smarta tekniklösningar för att övervaka maskiner och minimera störningar i produktionen. Vi har utifrån initiala företagskontakter tagit fram en rad kurser för olika målgrupper. Det framtagna kursutbudet ska, när och om de ges, bygga på företagens faktiska behov därför är det viktigt med stort engagemang från företagens sida.

Ni har nu möjlighet att tycka till om kurserna:

  • Är innehållet relevant och motsvarar era behov?
  • Saknas något?
  • Hur många i er organisation kommer att vilja gå kurserna?
  • När i tiden bör de förläggas (tex senare i vår, i höst eller nästa vår)?

Nedan hittar ni mer information om förslag till en rad kurser som vänder sig till olika målgrupper med fokus på smart underhåll. Förslagen bygger på dialog med ett fåtal företag och vi vill nu förankra bredare.

Återkoppla era behov till oss via detta formulär, e-post eller kom och diskutera innehållet på en workshop.

Förslag på kurser för de som ansvarar för och arbetar med underhåll och driftsäkerhet.

Dessa kurser kan passa underhållsingenjörer, tekniker, underhållskoordinatorer eller underhållschefer.

Förslag på kurser för chefer och ledare inom smart underhåll.

Dessa kurser vänder sig främst till chefer och ledare i producerande företag – du behöver inte vara direkt kopplad till eller ha tidigare erfarenhet av underhåll.