Gula standar med LNU:s svarta logotyp

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp föreslår Peter Aronsson som fortsatt rektor

– Rekryteringsgruppen är enig om att förorda ett omförordnade av rektor Peter Aronsson. Samtliga hörandegrupper ställer sig positiva till ett omförordnande, därför känns det bra att föreslå detta, säger Anders Henriksson, sammankallande i rekryteringsgruppen.

Den 20 januari möts universitetsstyrelsen för att ta ställning till rekryteringsgruppens förslag. Universitetsstyrelsens beslut är en rekommendation till regeringen, som formellt utser rektor vid universitetet.

– Linnéuniversitetet befinner sig i en utvecklingsfas där rektor haft ett tydligt uppdrag från universitetsstyrelsen att arbeta i linje med lärosätets styrdokument Vision 2030 och Mål 2025. På några få år har Linnéuniversitetet etablerat sig som ett starkt universitet. Såväl rektor som organisationen har gjort ett enormt arbete, säger Anders Henriksson och pekar på vikten av att det visions– och målarbete som påbörjats får fortsätta.

Rekryteringsgruppen har i sitt arbete uppmanat samtliga tre hörandegrupper att lämna förbättringsförslag som kan utveckla verksamheten vidare.

Det som förts fram handlar om beredning och intern kommunikation av vissa frågor, tydlighet kring de framväxande tvärvetenskapliga kunskapsmiljöerna och behov av att förtydliga processen kring fördelning av interna forskningsmedel.

Rekryteringsgruppen summerar förslagen från hörandegrupperna genom att peka på områden som kan vidareutvecklas kommande mandatperiod:

  • Ökat fokus på jämlikhet och mångfald, både för att kvalitetssäkra beslut, men också vid rekrytering till ledningsfunktioner
  • Förbättra förutsättningarna för studenters och doktoranders individuella utvecklingsresa
  • Implementering och uppföljning av beslut samt intern kommunikation
  • Kunskapsmiljöernas utveckling och intern fördelning av forskningsmedel
  • Balans mellan rektors interna och externa synlighet

–  I rekryteringsgruppen är vi tacksamma för de förslag och synpunkter som förts fram. Det är ett guldläge att få skicka med till rektorsämbetet för att ytterligare stärka Linnéuniversitetet de kommande åren, konstaterar Anders Henriksson.

Även personalorganisationerna har i MBL-förhandlingarna ställt sig bakom rekryteringsgruppens förslag.

Rektor anställs av regeringen i högst sex år efter förslag från universitetets styrelse. Anställningen kan förnyas, dock högst två gånger om vardera tre år. För närvarande är Peter Aronsson utsedd till rektor vid Linnéuniversitetet till och med den 30 september 2023. Omförordnandet gäller för perioden 1 oktober 2023 till och med 30 september 2026.

Kontakt

Anders Henriksson
Sammankallande i rekryteringsgruppen samt ledamot i universitetsstyrelsen
070-5176030
anders.henriksson@skr.se

Högupplösta pressbilder för nedladdning via SKR:s webbsida,
Fotograf: Hans Alm