Boys and girls exercise on a schoolyard

Forskare vill förbättra psykisk hälsa i skolmiljö

Patrick Bergman, docent vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, har tillsammans med flera forskare beviljats 5 miljoner kronor från Svenska ESF-rådet. Tillsammans med kollegor från Gymnastik- och idrottshögskolan och KI ska han undersöka om ökad fysisk aktivitet i skolan kan leda till en förbättrad psykisk hälsa hos eleverna.

Endast en tredjedel av svenska ungdomar rör sig tillräckligt och många sitter för mycket. Samtidigt rapporteras en ökad förekomst av självskattad psykisk ohälsa och sänkt välbefinnande hos ungdomar. Det finns dessutom en stor variation i hälsa, läsförståelse och skolprestation beroende av socioekonomisk bakgrund. Ungdomar som rapporterar höga nivåer av psykisk ohälsa har dessutom en högre risk för skolavhopp.

Färre avhopp från skolan
I ett gemensamt projekt med Linnéuniversitetet, Gymnastik- och idrottshögskolan IKEA, Skandia, Kronprinsessparets stiftelse/Generation Pep, Storytel, SATS, Permobil och Karolinska Institutet ska forskare nu undersöka om en fysiska aktiviteter kan förbättra elevermas psykisk hälsa, kognition och skolprestation med målet att färre elver ska välja att hoppa av skolan.

1000 skolungdomar
I projektet kommer 1000 ungdomar i åttonde klass under ett läsår få delta i övningar som olika fysiska aktiviteter, promenader med ljudbokslyssning och läxstöd med rörelsepaus. Man kommer sedan mäta och följa upp hur detta påverkar skolungdomarnas psykiska hälsa, kognition och skolprestation samt om dessa aktiviteter minskar antalet avhopp i skolan.

– Vår förhoppning är att resultaten från denna studie ska bidra till att främja en jämlik fysisk och psykisk hälsa hos eleverna, säger Patrick Bergman, docent vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet.