Skola

Utbildning för personal i förskola och skola

Är du lärare, förskollärare eller arbetar inom skolan i en annan roll? Vill du få behörighet i ett ämne eller stärka dina kunskaper inom ett område? Här hittar du utbildningar med fokus på kompetensutveckling inom förskola och skola.

Vi har delat in kurserna i olika kategorier för att du lättare ska kunna hitta just det du söker efter. Tänk på att de kurser som är förberedande för en person kan vara behörighetsgivande för en annan. Det beror helt på vad du läst tidigare och om du har en förskollärar- eller lärarexamen (behörighetsgivande examen) i grunden.

Du ansvarar själv för att undersöka om en kurs är förberedande eller behörighetsgivande för dig. En bra utgångspunkt vad gäller behörighetsgivande kurser är de kurser som ingår i Lärarlyftet.
Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats.

Om du undrar vad som passar just dig, kontakta en studievägledare via vagledning@lnu.se.

Mer information

Är du intresserad av vad som händer på Linnéuniversitetet kopplat till förskola och skola? På denna sida har vi samlat de nätverk, evenemang och nyheter som berör skolvärlden. Du hittar också information om utbildning och forskning.