deltagarna vid konferensen

Framgångsrikt samverkansprojekt om korslimmat trä i byggnader avslutades – får fortsättning i åtta år

Efter fyra års arbete avslutades samverkansprojektet Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem med en konferens, där aktiviteter och resultat presenterades för forskare och företag. Ett av resultaten är att det finns potential att reducera klimatpåverkan hos byggnader av korslimmat trä med upp till 40 % jämfört med hur man tidigare byggt hus med KL-trä. Projektet får nu en fortsättning i form av ett nytt projekt: Hållbart byggande med trä.

Forskningsprojektet Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck har pågått mellan oktober 2019 och november 2023. Svenska företag inom bygg- och träbranschen har tillsammans med Linnéuniversitetet arbetat med att förbättra konkurrenskraften för byggsystem baserade på korslimmat trä (KL-trä). Samverkansprojektet har finansierats av deltagande företags egna insatser och med medel från KK-stiftelsens Synergi-program.

Upp till 40 % reduktion av klimatpåverkan

Den 16 november 2023 hölls en avslutningskonferens för projektet i Växjö. Projektledaren Thomas Bader, professor vid institutionen för byggteknik, sammanfattade resultaten av projektet och nyttan både för branschen och för Linnéuniversitetets forskning om träkonstruktioner.

De fyra delprojekten

Samverkansprojektet har bestått av fyra delprojekt:

1. Effektivt utnyttjande av råmaterial för produktion av KL-träpaneler
2. Dimensionering av förband med effektiva anslutningar
3. Tillståndsövervakning
4. Livscykelbedömning av byggnader för maximering av KL-träteknikens gröna fördelar

– Synergieffekterna mellan delprojekten blev tydliga i utvärderingar kring livscykelanalyser. Där visar forskningsresultat på en potential att reducera KL-träbyggnaders klimatpåverkan med upp till 40 % jämfört med hur man tidigare byggt hus med KL-trä, berättade han.

Henrik Danielsson, lektor vid Lunds tekniska högskola, gav en inblick i andra forskningsprojekt relaterade till KL-trä och satte projektet i ett större sammanhang. Johan Bergh, professor vid institutionen för skog och träteknik, kompletterade med information om Linnéuniversitetets kunskapsmiljö Grön hållbar utveckling och hur delprojekten inom Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem passar in i universitetets vision och styrkeområde Skogens värden.

Bjälklagssystem kan provas i full skala

En viktig del under projektets gång har varit utveckling och utbyggnad av lab-lokaler och -utrustning. Symboliskt invigdes en ny lastram som möjliggör tester på helt nya nivåer när det gäller laster och provföremålens storlek. Det sistnämnda innebär att hela bostadsvolymer och bjälklagssystem kan provas i full skala.

Vid konferensen kompletterades föreläsningar med en utställning där experiment, mätutrustning och projektets samlade publikationer visades. Det lyckade samarbetet mellan akademin och näringslivet framhölls av de deltagande företagen:

  • Det finns många relevanta resultat som företagen kan jobba vidare med och implementera i verksamheten.
  • Det skapades mycket goda samarbeten såväl mellan universitet och företag som mellan företag som bäddar för fortsatt samverkan.

Nytt projekt under åtta år

Avslutningsvis presenterades det kommande samverkansprojektet Hållbart byggande med trä – materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader som har ett bredare fokus på träkonstruktioner. Projektet kommer att pågå i åtta år med start i december 2023.

Även detta projekt delfinansieras av KK-stiftelsen, genom programmet Forskningsprofiler, och av företag varav många redan deltagit i det nu avslutade projektet. Dessutom bidrar ett antal nya företag som valt att gå in i det nya projektet för att gemensamt utveckla ett hållbart byggande med trä.

Mer information

Studiebesök Kommunhus - Carl Larsson, konstruktör för kommunhuset, förklarar.
Studiebesök Kommunhus - Carl Larsson, konstruktör för kommunhuset, förklarar. Olivia Thim, Växjö kommun
Föregående bild Nästa bild
Tidsplan för KK Synergi
Tidsplan för KK Synergi Michael Dorn, LNU
Föregående bild Nästa bild
Anders Olsson, delprojekt 1
Anders Olsson, delprojekt 1 Michael Dorn, LNU
Föregående bild Nästa bild
Michael Schweigler, delprojekt 2
Michael Schweigler, delprojekt 2 Michael Dorn, LNU
Föregående bild Nästa bild
Michael Dorn, delprojekt 3
Michael Dorn, delprojekt 3 Carmen Amaddeo, LNU
Föregående bild Nästa bild
Ambrose Dodoo, delprojekt 4
Ambrose Dodoo, delprojekt 4 Michael Dorn, LNU
Föregående bild Nästa bild
Utställning av utrustning
Utställning av utrustning Johannes Rydström, LNU
Föregående bild Nästa bild
Klippning och invigning av den stora lastramen (Thomas Bader, LNU, t.v.; Tomas Begtsson, tidigare Södra, t.h.)
Klippning och invigning av den stora lastramen (Thomas Bader, LNU, t.v.; Tomas Bengtsson, tidigare Södra, t.h.) Johannes Rydström, LNU
Föregående bild Nästa bild
Gruppbild i labbhallen
Gruppbild i labbhallen Johannes Rydström, LNU
Föregående bild Nästa bild
Henrik Danielsson, LTH
Henrik Danielsson, LTH Michael Dorn, LNU
Föregående bild Nästa bild
Johan Berg
Johan Berg, LNU Johannes Rydström, LNU
Föregående bild Nästa bild
Thomas Bader presenterar de 5 arbetsområden inom KK-Profil
Thomas Bader presenterar de 5 arbetsområden inom KK-Profil. Johannes Rydström, LNU
Föregående bild Nästa bild
Presentation av fortsättningsprojekt KK Profil
Presentation av fortsättningsprojekt KK Profil Michael Dorn, LNU
Föregående bild Nästa bild
Gruppbild från studiebesöket hoss Kommunhuset.
Gruppbild från studiebesöket hos Kommunhuset Olivia Thim, Växjö kommun
Föregående bild Nästa bild