Jordglob i glödlampa

Innovationssamarbeten med innovationsstudenter

Få chansen och låt ditt företag eller organisation utvecklas genom samarbete med mastersstudenter från programmet Innovation genom ekonomi, teknik och design. Det tvååriga mastersprogrammet är multidisciplinärt och består av en internationell skara av studenter och lärare. Målet är att lära sig att samarbeta för att tillsammans arbeta fram hållbara lösningar på problem. Samarbeten pågår under läsåret 2023-2024 och är kostnadsfritt.

Framtiden kräver hållbara innovationer

Vi står inför mycket komplexa utmaningar! Genom en tydlig innovationsprocess arbetar studenter i grupper med olika kompetenser inom bland annat ekonomi, teknik och design för att ta sig an dessa utmaningar, lösningar kräver samverkan av många kompetenser. Kanske det kan bli ditt företags utmaning som står i fokus?

Exempel på vad ert företag kan få hjälp med

 • En definition på vad det egentliga problemet är.
 • Ta fram lösningsförslag i samverkan mer er i form av en produkt (hösten), en tjänst eller en strategi (våren).
 • Tillämpning av Agenda 2030 för en hållbar utveckling.
 • Tillämpning av innovation processen där ni kan delta i:
 1. problemförståelse
 2. idégenerering
 3. genomförande
 4. utvärdering
 5. slutpresentation

För att få ut så stort värde som möjligt kommer ert företag att vara aktiva och involveras i alla steg i innovationsprocessen (med ca 20-30) timmar total på 15 veckor under hösten alternativ 20 veckor under våren Vi ser gärna att ni också engagerar och bidrar med flera av era kompetenser på ert företag.

Detta får ni

 • Externa resurser i form av studenter med olika kompetenser och tillgång till aktuell forskning från Linnéuniversitetet.
 • Värdefullt utifrånperspektiv som tillsammans med er kunskap ger potential till innovationer.
 • Insikter och kunskap av teorier, modeller och verktyg som kan fortleva i er egen innovationsprocess.

Bli ett av läsårets uppdrag

Genom ett urval antar vi:

 • 3-5 uppdrag till innovationsprocessen inriktade på produktutveckling som genomförs från oktober 2023 till januari 2024 (15 veckor).
 • 3-5 uppdrag till innovationsprocessen inriktade på systemutveckling som genomförs januari 2024 till juni 2024 (20 veckor).
 • Ett antal uppdrag för examensarbeten inom ekonomi, teknik eller design inför våren 2024 (20 veckor).

Gör er intresseanmälan senast den 21 augusti 2023.

Urvalet sker i förhållande till antagna studenter som kan bilda multidisciplinära teams under hösten 24 samt antalet studenter som genomför examensarbete våren 2024.

Om du undrar något kontakta Miguel Salinas på mail miguel.salinas@lnu.se eller ring 072-7038248.