Henrik Arvsell, Gimics VD

Från idé till forskningsprojekt

Samverkan med universitetet behöver inte vara svårt - det finns många vägar in och många olika samverkansformer. Gimic är ett av de företag som hittat vägen till samarbeten genom att tydligt formulera sin idé och sitt behov.

Hösten 2021 fick Gimic med stöd av projektet Innovationslänken kontakt med institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Under ett förutsättningslöst samtal diskuterades en rad olika samverkansmöjligheter och inom kort hade Gimic identifierat en prioriterad och konkret frågeställning för samverkan - hur datorseende och maskininlärning kan användas för att automatisera och förbättra datadriven, visuell kvalitetskontroll av produkter, till exempel serietillverkade industriella stålprodukter.

Forskare med kompetenser från datavetenskap, matematik och maskinteknik blev intresserade av frågeställningen och med stöd av Innovationslänken och ett forskarcase möjliggjordes för en forskare att avsätta tid för samarbetet med Gimic. Ytterligare två företag som var intresserade av samma frågeställning kopplades på och i december 2022 beviljades medel om 4 miljoner från Vinnova och en totalbudget på 8 miljoner för ett treårigt projekt.

Vi tycker det är spännande med ett projekt som skapar ett tydligt kundvärde. Balansen att samarbeta med universitetet och engagerande företag tror vi är framgångsrikt.

Henrik Arvsell, Gimics VD

Samverkan med universitetet har blivit en naturlig del av Gimics verksamhet och nya idéer för samverkan kommer hela tiden. Samarbetet har breddats och Gimic har deltagit på olika typer av aktiviteter tillsammans med studenter såsom Programmetsdag och under våren studenter som gör sina examensarbeten. Gimic har också varit aktiva under flera aktiviteter som anordnats av Innovationslänken.

Företag kan många gånger uppleva det svårt att få kontakt med forskare och lärare vid akademin och känna en stor osäkerhet för vad det går att samverka kring. Här har projekt Innovationslänken varit en brygga för företag inom it och industri i Kronoberg. Projekt Innovationslänken börjar gå mot sitt slut men möjligheterna för att få stöd/hjälp av forskare eller studenter finns kvar i många olika former via till exempeli form av pilotcase inom IoT Lab för SMF 2.0, HPC för SMF, missions inom DigitHub Sweden och såddprojekt inom vår forskningsmiljö för Data Intensive Sciences and Applications (DISA)

 

Kontakt för samverkan inom data, IT, digitalisering

Forskningssamverkan: Diana Unander, diana.unander@lnu.se

Studentsamverkan: Peter Adiels, peter.adiels@lnu.se

 

Läs mer om Gimics projekt ”Produktionsintegrerad visuell inspektion baserad på oövervakad maskininlärning”. 

Läs Linnéuniversitetets nyhet om ”Ny revolutionerande teknik för att upptäcka problem i industriproduktion”.