En bild som visar gul, blomma, Blomsterskötsel, Blomarrangemang

Fyra medarbetare tilldelas Linnéuniversitets förtjänsttecken för 2024

Som traditionen bjuder har Linnéuniversitetet utsett vilka personer som belönas med förtjänsttecken för sina gärningar inom akademien. Nytt för i år är utmärkelsen för framstående administrativ gärning inom teknisk och administrativ personal.

Linnéuniversitets förtjänsttecken tilldelas personer som på ett framstående sätt bidragit till att stärka visionen om den kreativa och internationella forsknings- och kunskapsmiljön som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet vid Linnéuniversitetet.

Utmärkelsen delas ut under akademisk högtid och består av diplom och 25 000 kronor och ska användas till forskning, kompetensutveckling eller annan aktivitet av betydelse för personens fortsatta utveckling inom universitetets verksamhet.

Följande personer erhåller Linnéuniversitets förtjänsttecken 2024

 • Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi
  Utmärkelse för forskare eller forskarstuderande som gjort framstående insatser för samhällelig drivkraft eller för Linnéuniversitetet i världen

 • Susanne Sandberg, docent vid institutionen för marknadsföring och turismvetenskap
  Utmärkelse till framstående lärare för pedagogisk skicklighet

 • Kajsmari Engdahl, studievägledare
  Utmärkelse för framstående administrativ gärning

 • Hans Grönqvist, professor i ekonomi
  Utmärkelse till framstående forskare

Alla anställda vid Linnéuniversitetet har möjlighet att nominera till samtliga utmärkelser. Studenter kan nominera till utmärkelse för framstående lärare för pedagogisk skicklighet. 

Beslut om vilka som får Linnéuniversitetets förtjänsttecken fattas av rektor efter beredning av råd och kommittéer, samt överläggning i rektorsgruppen.