Per Servais är extern expert vid forskningsprojekt i Estland

Estlands myndighet för ekonomi och kommunikation har godkänt forskningsprojekt vid TALTECH (Tallinn University of Technology) om hållbar innovation under ledning av professor Wolfgang Gestelberger.

Tack vare kunskapsplattformen Global Minds expertis inom området internationellt entreprenörskap har professor Per Servais utsetts till extern expert för projekten.