Forskare med gul skylt

Gymnasieelever i Borlänge diskuterade segregation med forskaren Henrik Örnlind

Är ekonomi viktigare än demokrati och är det verkligen lönlöst att vara samhällsengagerad? Det var många nyfikna och diskussionssugna elever som deltog när Linnéuniversitetets samtalsturné Changing Conversations och forskaren Henrik Örnlind nådde Hagagymnasiet i Borlänge.

FAKTA

Changing Conversations är en rikstäckande samtalsturné på initiativ av Linnéuniversitetet. Samtalsämnena som diskuteras på de fem gymnasieskolorna adresserar några av de samhällsproblem som många ungdomar känner både oro och farhågor inför. 

Forskarna och deras ämnen har matchats mot elevernas vardag och verklighet på respektive skola och ort för att skapa dialog kring händelser som eleverna på olika sätt möter i sin vardag.

Turnéstoppet på Hagagymnasiet gick under rubriken ”Det finns inga segregerade bostadsområden”. Samtalen tog avstamp i flera liknande, om inte kontroversiella, så i alla fall väldigt tillspetsade påståenden, där forskaren mötte elevernas funderingar utifrån sin expertis och sina forskningsområden.

Henrik Örnlind kommer ursprungligen från Borlänge, men är idag forskare och doktorand vid Linnéuniversitetets institution för socialt arbete och skriver på en avhandling om svensk urbanpolitik. Han har också forskat kring samhällets stöd och kontroll av gängassocierade individer inom kriminalvård och socialtjänst.

Under onsdagen samlades ett 70-tal av Haga-eleverna för att bland annat diskutera varför Borlänge är en av de mest segregerade städerna i Sverige.

Det är viktigt att diskutera dessa frågor för att samhället ska funka som ett. Om vi delar upp det i massa bitar, hur ska vi ens kunna kalla den för ett samhälle?

Amanda Ifver, elev

Det rådde ingen tvekan om att frågorna engagerade och det var uppenbart att eleverna gillade upplägget. De menade att det inte finns så mycket utrymmen för att diskutera dessa ämnen utanför skolan, men att man borde prata mer med ungdomar och fråga vad de tycker. 

– I skolan får man en röst men rösten känns mindre än dom äldres, man känner sig fortfarande som en liten myra jämfört med dem. Så det här tillfället är perfekt för att alla ska få jämlik röst för att kunna höras och berätta vad de tycker och tänker. Det är viktigt att diskutera dessa frågor för att samhället ska funka som ett. Om vi delar upp det i massa bitar, hur ska vi ens kunna kalla den för ett samhälle, funderade Amanda Ifver.

Påståendena som engagerade lite extra var att ”pengar ger mer makt än politiskt engagemang” och ”segregation beror på dem som bor där”.

– Vi ungdomar är framtiden så våra röster är också viktiga. När vi pratar om dessa ämnen som segregation får vi kunskap. Får vi kunskap kan vi också förebygga det, menade eleven Hamda Mahamed.

Även från lärarhåll var man nöjd med konceptet och gladdes åt engagemanget.

Det finns ett stort engagemang bland eleverna och de förstår att problemen vi diskuterar är komplexa och beror på många faktorer.

Henrik Örnlind, doktorand

– Det bubblar av frågor kring detta ämne hos eleverna. Det här konceptet har funkat väl för att få elever att börja prata med varandra om dessa frågor. Här kan eleverna känna att deras ord betyder något, konstaterade Torbjörn Forsgren, lärare i samhällskunskap.

Turnéstoppet i Borlänge var det tredje av totalt fem. Konceptet är nytt, men redan nu har flera av skolorna antytt att de gärna vill se en fortsättning nästa år.

– Samtalsturnén har blivit ett forum där det går att skapa samtal som inkluderar olika perspektiv och många olika röster har fått komma till tals. Det finns ett stort engagemang bland eleverna och de förstår att problemen vi diskuterar är komplexa och beror på många faktorer. De har många idéer om hur förändring kan ske och hur vi kan se till att möten mellan olika kulturer får äga rum, sammanfattade Henrik Örnlind.