Ann-Charlotte Larsson

Hallå där Ann-Charlotte Larsson, EUniWell har ansökt om förlängd finansiering. Vad innebär det?

– Europauniversitetet EUniWell, där vi ingår, har nu varit i gång i två av pilotprojektets tre år. Det var därför dags att skicka en ny ansökan om finansiering för ytterligare fyra år till EU-kommissionen, berättar säger Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering.

EU-kommissionen bidrar med finansiering av europauniversiteten, och vid en förlängning ger de maximalt 14,4 miljoner Euro till en allians som består av nio partneruniversitet från EU-länder. Tillsammans med universitetens gemensamma medfinansiering är den totala budgeten i ansökan på 18 miljoner Euro.

– Eftersom vår partner Universitetet i Birmingham från Storbritannien inte längre ligger i ett EU-land och Universitetet i Leiden, Nederländerna, valde att byta till en annan allians, så har EUniWell bjudit in nya partners i samarbetet. Igår blev det till exempel officiellt att Universitetet i Santiago de Compostela (Spanien) tillkommer.

Under förra året anslöt spanska Universitetet i Murcia och tyska Universitetet i Konstanz. Dessutom är det franska universitetet Inalco från Paris på väg in i alliansen. Tillsammans med ukrainska Universitetet i Kiev blir det sammanlagt elva universitet inom EUniWell-samarbetet.

Den nya ansökan ger partneruniversiteten möjlighet att fortsätta utveckla både samarbete inom utbildning och forskning med bättre långsiktighet och större finansiering.

– Visionen och ambitionen inom EUniWell är att skapa ett starkare och bredare samarbete så att vi kan driva frågor om välbefinnande på många breda plan, förklarar Ann-Charlotte. Vi ska till exempel utveckla samarbetet inom våra fyra arenor Hälsa, Demokrati och jämställdhet, Hållbarhet samt Lärarutbildning, och dessutom lägger vi till arenan Kultur och språk.

I den nya ansökan finns också arbetspaket som fokuserar på stödstrukturer som Mobilitet, Lärande, IT strukturer, Samverkan med samhället samt Forskning och innovation.

­– Det påminner mycket om ett universitet med fem fakulteter och stödstrukturer. Den nya ansökan är mera flexibel, eftersom det är svårt att blicka fyra år in i framtiden.

När får vi besked om det blir en förlängning eller inte?

­– Vi hoppas att EU ger besked i juli, och att vi kan starta arbetet i januari 2024, avslutar Ann-Charlotte Larsson.

 

EU arbetar med en strategi för högre utbildning där Europauniversiteten ska vara spjutspetsar. De siktar på sammanlagt 60 Europauniversitetsallianser över hela EU, och EUniWell är en av dem.