Henrik Drake

Hallå där, Henrik Drake, som är med i Nobelprismuseets utställning om svampar i konst och vetenskap

Henrik Drake, docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, är med i en utställning på Nobelprismuseet i Stockholm om svampar i konst och vetenskap. Utställningen öppnar den 30 september och utforskar svamparnas värld genom konstverk, designobjekt, mode och samtida vetenskaplig forskning.

Hur känns det att vara en del av en utställning?

– Det är roligt att en så välrenommerad institution som Nobelprismuseet ville ha med min forskning i sin utställning. Det är kul att allmänheten nu får se vad jag har hittat djupt ner i berggrunden i min forskning om liv på stort djup i jordskorpan.

Vad handlar din del om i utställningen?

– Jag berättar om mitt jobb med att undersöka djupbiosfären, det som är under våra fötter, flera kilometer ner. Jag undersöker djupa borrhål och fascineras av att undersöka liv på de mest konstiga platser. Jag har hittat fossila spår av svamp i miljöer där man inte trodde att det var möjligt att leva och det kan säga oss något om hur livet på jorden uppstod eller i vilka miljöer i rymden som det finns förutsättningar för liv.

Vad är mest spännande med just svampar, tycker du?

– För min egen del så öppnades svampvärlden upp först när jag hittade mitt fynd av fossiliserad svamp på 740 meters djup i jordskorpan. Jag blev på sätt och vis svampforskare över en natt och framför allt fascinerad av att svamp kan leva så pass djupt ner i en så ogästvänlig, totalt mörk och syrefri miljö. Sen återstod att faktiskt förstå hur svampen kan leva där. Under det arbetet visade det sig att svamp är en viktigare spelare i djupbiosfären än vad man tidigare trott.

Henrik Drake håller en bit av berggrunden där han hittade fyndet av svampsporer.
Henrik Drake med ett av proven som tagit honom till Nobelprismuseets utsällning Fungi – Svampar i konst och vetenskap. Bakgrunden är ett mikroskopfoto av fossiliserade svamphyfer på mineralkristaller, i ett prov hämtat på 740 meters djup i Oskarshamnsområdets urberg. Foto: Ulrika Bergström & Henrik Drake, Linneuniversitetet

Vad hoppas du att besökare ska ta med sig från utställningen?

– Jag hoppas att de ska få upp ögonen för en värld som de kanske inte vet finns. Svampar är så mycket mer än de man stoppar i munnen.