fem personer i ett arbetsrum

Har du en idé eller ett problem som kan lösas med hjälp av teknik?

Just nu söker vi företag som har idéer och problem som skulle vilja arbeta tillsammans med våra forskare och ingenjörer inom datadriven utveckling eller IoT för att lösa problem eller testa eller utveckla konkreta idéer.

Genom tidigare studier och samarbeten med företag har vi lärt oss att ett sätt som många företag föredrar att lära sig genom är praktiskt arbete; ”learning by doing”. Att som ett litet företag ges möjlighet att arbeta med ny teknik betyder mycket för självbilden och hjälper företaget ta nya kliv på sin digitaliseringsresa.

Inom projekten HPC för SMF och IoT för SMF 2.0 arbetar vi därför med vad vi kallar för pilotfall. Dessa är ett sätt för er att testa och utveckla konkreta idéer tillsammans med våra forskare och ingenjörer.

Formen för pilotfall kan skilja sig lite åt mellan projekten, men generellt pågår de under en kortare tidsperiod (upp till sex månader) då vi arbetar tillsammans med er under flexibla former. Den beräknade arbetsinsatsen är mellan 2 och 8 timmar per vecka, beroende på era behov och prioritet utifrån projektets mål. Ni som företag kommer vara drivande i processen och formulerar era problem och utmaningar själva, för att därefter ges stöd, vägledning och konkreta insatser för att realisera dessa.

Vi på Linnéuniversitetet är inga konsulter så ni kommer inte ha en helt färdig lösning men ett ”proof of concept” som ni kan arbeta vidare med själva eller en mognare idé och stärkt beställarkompetens för att kunna arbeta vidare med t. ex. ett konsultbolag.

Oavsett om ditt behov är enkelt eller komplext, stort eller litet så är du välkommen att höra av dig. Så länge du har en idé så kan vi hitta rätt startpunkt tillsammans.

Låter det intressant? Tveka inte utan kontakta oss för mer information och berätta om er idé/problem.

 

 

 

 

logotyper ERUF, Region Kronoberg och Region Kalmar län