Sjukvårdspersonal i en ambulans

Höga betyg för Linnéuniversitetets specialist­sjuk­sköterske­program

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har lämnat positiva besked om Linnéuniversitetets specialistsköterskeprogram. Inriktningarna psykiatrisk vård och ambulanssjukvård har båda fått betyget hög kvalitet efter en utvärdering.

Per Enarsson, prefekt vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, gläds åt beskedet från UKÄ, men är inte särskilt förvånad:

– Redan i samband med den egna självvärderingen framgick det att specialistsköterskeprogrammen var framgångsrika utbildningar. Sedan ska man komma ihåg att utbildningskvalitet är färskvara och det krävs hårt arbete från många inblandade att ligga kvar på en jämn och hög nivå.

Universitetskanslersämbetet lyfter särskilt fram den goda kompetensen i bägge utbildningar och studenterna ger också goda vitsord i sina utvärderingar. Ytterligare en framgångsfaktor är den nära samverkan som finns med de ansvariga för sjukvården i landstingen då det gäller verksamhetsförlagd utbildning för studenterna. 

Hur ser du som prefekt på framtiden för specialistsjuksköterskeutbildningarna?

– Hälso- och sjukvården kommer fortsatt att ha mycket stora behov av kompetenta specialistsjuksköterskor - olika nationella utredningar pekar på underskott fram till minst år 2035. Vi kommer som lärosäte att fortsätta bedriva utbildningen och kompetensutveckling för sjuksköterskor, kanske även med ytterligare inriktningar utifrån vårdens behov, säger Per Enarsson.