vita blomma

In memoriam Mickael Eriksson

Vår studentkollega Mickael Eriksson har avlidit. Mickael Eriksson studerade vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Minnesstund anordnas vid ett senare tillfälle.