Barn som bygger lego

Informationsträff: Vägar till förskollärarexamen och examen för lärare i fritidshem

Den 4 september bjöd Lärarutbildning Linné in till informationsträff om programmen: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat.

Träffen ägde rum digitalt och cirka 60 personer deltog.

Målgrupp var personal utan examen som redan arbetar i förskola och fritidshem. Även skolhuvudmän och rektorer som har intresse av utbildningarna var välkomna att ta del av informationen.

Utbildningarnas representanter Jutta Lesell och Marina Wernholm presenterade utbildningarna och berättade om erfarenheter från tidigare studenter. Via länken nedan finns dokumentation från dagen och information om programmen:

  • Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat

Dokumentation från informationsträffen 4 september 2023: Vägar till förskollärarexamen och examen för lärare i fritidshem