Joacim Hansson och Charlotte Silander

Joacim och Charlotte leder arbeten i EUniWell

– Hittills har EUniWell varit väldigt abstrakt och legat på en fluffnivå, säger Charlotte Silander, docent i statsvetenskap. Nu är det dags att fylla det med innehåll och göra riktiga saker, konkreta saker.

– Ja, jag ser detta som en genomförandefas för EUniWell, fortsätter Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

EUniWell (Europauniversitetet för välbefinnande) har nu övergått i en ny fas, med ny finansiering för fyra år framåt. I samband med den nya projektfinansiering kommer Linnéuniversitetet att leda två nya arbetspaket, en tematisk arena för social jämlikhet och välbefinnande och ett arbetspaket som handlar om samhällsengagemang och kunskapsöverföring.

– Grundidén om europeiska universitet är väldigt bra och spännande. Jag tycker också att EUniWell står för en tilltalande tanke. Forskning som rör välbefinnande, det är en bra idé och en bra frågeställning med ett brett tema. Det gillar jag, säger Joacim Hansson.

– Vi behöver bli mer synliga och relevanta för akademisk personal, tillägger han. Det finns också en viktig student- och pedagogisk dimension. Vi behöver även skapa bättre förutsättningar för studenter.

– Jag hoppas också att samarbetet inom EUniWell kan stärka vissa områden inom vår forskning, ge oss bättre internationella kontakter och ge nya möjligheter för internationalisering i utbildningen, fortsätter Charlotte.

Hitta nya vägar mellan samhälle och akademi

Joacim Hansson ska leda ett så kallat ”enabling workpackage”, ett arbetspaket som ska skapa förutsättningar, infrastruktur och möjliggöra för andra arbetspaket.

– Vi ska hitta och utveckla kontaktytor mellan universitetet och samhället, berättar han. Hitta vägar att nå ut utanför akademin, men även vägar att ta in från samhället, från medborgarforskning till exempel. Skapa mötesplatser mellan akademin och människor som kan mycket, men som inte är akademiker. Det kan vara industri och företag, men även föreningsliv och online communitys.

– Exakt vad vi ska satsa på inom vårt arbetspaket ska vi arbeta fram under våren. Jag vill bjuda hit mina samarbetspartners från de andra universiteten tidigt i vår, och så ska vi jobba fram de vi vill satsa på. Vi ska också hämta in det som redan görs hos våra kollegor och hos oss och ta det vidare, säger Joacim Hansson.

Internationalisering är viktigt – och roligt

Arbetspaket som Charlotte Silander ska leda handlar om att ska skapa en tematisk arena för social jämlikhet och välbefinnande. Det är nära kopplat till mål 16, 4 och 5 bland FN:s mål för hållbar utveckling.

­– Detta är nära kopplat till områden som jag har forskat kring och ägnat mig mycket åt, berättar hon. Jag kunde inte låta bli att söka när det utannonserades. Dessutom gillar jag internationalisering, och har jobbat med det så länge jag jobbat här. Internationalisering av utbildning är viktigt, och det är också väldigt roligt!

– Vi kommer säkert att möta många byråkratiska hinder i arbetet, förklarar Charlotte. Men ska vi på allvar internationalisera våra program måste vi ta tag i det och ta oss igenom det. Jag tror på att när man jobbar med konkreta projekt kan man hitta vägar fram.

– Det är ett otydligt uppdrag, men det är det som är roligt. Roligt och svårt, avslutar Charlotte Silander.

 

Faktaruta:
Europauniversitetet för välbefinnande (EUniWell)

EUniWell har nu gått in i en ny projektperiod med en fyraårig finansiering som gäller till och med 2027. Det finns nu tolv arbetspaket (WP), varav två leds av Linnéuniversitetet. Det är:

  • Work Package 3 – Thematic Arena on Social Equality and Well-Being, som leds av Charlotte Silander, docent i statsvetenskap.
  • Work Package 11 – Civic Engagement and Knowledge Transfer, som leds av Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Läs mer om EUniWell.