LNU i skymning

Kalmar är årets studentstad 2023

En lång tids aktivt arbete har gett resultat. I Kalmar är tillgången på studentbostäder god, miljön är välkomnande för studenter och en god kompetensförsörjning gör att många vill stanna kvar i staden. Därför är Kalmar årets studentstad 2023.

Utmärkelsen Årets studentstad delas ut av Sveriges förenade studentkårer (SFS). Priset delas ut till den stad som utmärkt sig i sitt arbete för att skapa en god studie- och levnadsmiljö för studenter under det gångna året.

Kalmar kommun, Linnékåren och Linnéuniversitetet tog gemensamt emot utmärkelsen under en prisceremoni på måndagen. SFS vice ordförande Jacob Färnert delade ut priset.

– Kalmar erbjuder en förträfflig miljö för studenterna att leva och bo i

Jacob Färnert, SFS vice ordförande

– Kalmar erbjuder en förträfflig miljö för studenterna att leva och bo i. Det finns goda kommunikationer för studenter att ta sig till campus, det finns många härliga gröna ytor för rekreation, och staden framhäver alltid studenternas närvaro och kultur i det offentliga, säger Jacob Färnert inför prisceremonin.

Kalmar

Priset delas ut under en tid då studenters ekonomiska situation är särskilt ansträngd, vilket påverkar deras situation på bostadsmarknaden. Kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson (S), lyfte särskilt fram Kalmars relativt goda bostadssituation för studenter.

– Vårt långa och trogna samarbete med Linnéuniversitetet och Linnékåren kring universitetsstadsfrågor har nu gett resultat. Bland annat så har vi bostadsgaranti för våra nya studenter och Kalmar har blivit grönmarkerad tre år i rad i SFS årliga bostadsrapport, säger Johan Persson.

Ludvig Malmquist, Linnékårens ordförande, lyfte fram studenternas inflytande i utvecklingsarbetet.

– Linnékåren vill särskilt uppmärksamma den goda dialogen mellan oss, Kalmar kommun och Linnéuniversitetet, vilken möjliggör studenters inflytande och påverkan i kommunen så väl som på universitetet. Utmärkelsen Årets Studentstad 2023 är en garant för ett fortsatt gott studentliv för Kalmarstudenter, säger Ludvig Malmquist.

Linnéuniversitets prorektor Niklas Ammert tog emot priset för lärosätets räkning.

– Vi är mycket stolta och glada över utmärkelsen Årets studentstad. Under lång tid har studentkåren, kommunen och universitet lagt mycket kraft på att bli en attraktiv utbildningsmiljö och nu ser vi helheten, inte minst med vårt nya campus med dess centrala placering. Utmärkelsen är verkligen ett kvitto på det goda arbetet, säger Niklas Ammert.

Studenter
Kalmar

Om SFS

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor som arbetar för studenters rätt till en god utbildning och en bra studiesituation. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 380 000 studenter.

På SFS hemsida kan du se tidigare vinnare av utmärkelsen. Här kan du även läsa kriterierna för att söka.