Kampradsstiftelsen beviljar 4,8 miljoner till projekt för äldres livskvalitet

Stefan Andersson har fått 4,8 miljoner kronor till sitt projekt "Utveckling av en modell för samskapad klinisk träning och utbildning avseende måltidssituationer i särskilt boende för äldre personer".

Stefan Andersson är lektor och forskare vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Han har en klinisk bakgrund som sjuksköterska med en specialistutbildning inom vård av äldre. Han disputerade 2017 vid Linnéuniversitetet med en avhandling om hur vi via IKT-medierade stöd kan stödja yrkesverksamma anhöriga som balanserar informell (obetald) vård, hjälp och stöd till äldre personer (ex förälder) vid sidan av arbetsliv.

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.