EU-stjärnor

Katarina Hyltén-Cavallius utsedd till juridisk expert i EU-kommissionens MoveS-nätverk

Biträdande lektor vid den från årsskiftet nya institutionen för rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Katarina Hyltén-Cavallius, har utsetts till Sveriges nationella juridiska expert i EU-kommissionens MoveS Network. 

Nätverket står för analys och kunskapsinhämtning inom rättsområdena fri rörlighet för arbetstagare inom EU och samordning av social trygghet. MoveS förser EU-kommissionen med juridisk expertis inom dessa områden via tematiska juridiska rapporter och analytiskt stöd när man överväger utvecklingen i EU-rättslig ram.  

­­– MoveS har nationella experter i alla 27 medlemsstater och att det därför är ett stort nätverk med personer i hela EU som man kommer i kontakt med, vilket är både roligt och lärorikt. Rapporterna som tas fram hjälper EU-kommissionen med utredning av klagomål, analytiska framställningar och förslag till lagändringar i de olika EU-medlemsstaterna, förklarar Katarina Hyltén-Cavallius om sitt tillsvidareuppdrag. 

Nätverket spelar också en roll för att öka experternas och praktikernas kunskap om dessa frågor i medlemsstaterna genom att anordna seminarier, informationsutbyte och engagemang för intressenter inom den offentliga och privata sektorn, inklusive bland annat tjänstemän, akademiker, advokater, domare och icke-statliga organisationer. 

Katarina Hyltén-Cavallius tillträdde 1 oktober och har tagit över rollen som nationell expert för Sverige inom MoveS från Martina Axmin, jur. dr. vid Lunds universitet, som regeringen nu utsett till allmänt ombud för socialförsäkringen. 

Mer om EU-kommissionens MoveS-nätverk finns här.