Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet

Konferens betonar vikten av praktiknära skolforskning och samverkan mellan teori och praktik

Tisdagen den 21 november 2023 hölls den tredje konferensen i konferensserien ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarutbildningen vid Linnéuniversitet”.

Syftet med konferenserna är att uppmärksamma och sprida resultat från aktuella forskningsprojekt som berör förskolor, skolor och lärarutbildningen.

På förmiddagen fick konferensdeltagarna lyssna på presentationer från tre olika forskargrupper och kunskapsmiljöer och fem strategiska projekt som baserats på identifierade forskningsbehov.

På eftermiddagen lyftes exempel på praktiknära forskning inom Utbildning, lärarande, forskning (ULF) och även följeforskning. Det avslutande panelsamtalet fokuserade på hur vi får avtryck av forskningen i lärarutbildningen, hos de undervisande lärarna och regionens skolor. Det lyftes många goda förslag om medel till förstudier och strategier för implementering av forskningsresultaten.

– Konferensen har på ett övertygande sätt visat det breda utbud av praktiknära skolforskning som pågår på Linnéuniversitetet. Målsättningen är att sprida forskningsresultat och nå fler målgrupper både i regionens förskolor och skolor samt internt på Linnéuniversitetet, menar Hanna Palmér, vicerektor för lärarutbildningarna.

Missade du konferensen, eller vill du se presentationerna igen, så finns de här:

Fotograf under dagen var Joakim Palmqvist, kommunikationsavdelningen.