Konferensbild som symboliskt visar en man i uniform som stoppar den mänskliga utvecklingen

Konferens lyfter fram utmaningarna för den liberala demokratin

Den 15 november samlade den digitala konferensen ”En ifrågasatt demokrati 2023” över 80 deltagare från akademin, myndigheter och civilsamhället för att diskutera möjligheter och hot i denna högst aktuella samhällsutmaning.

Syftet med konferensen var att uppmärksamma ett ökat ifrågasättande av liberal demokrati och de problem och möjligheter som utmanar liberal demokrati.

Huvudtalaren, professor Pippa Norris vid Harvard University, är en av världens främsta forskare i frågor som berör demokratins globala tillbakadragande. Konferensdeltagarna fick, som några av de första i världen, bland annat ta del av presentationen av hennes kommande bok ”The Cultural Roots of Democratic Backsliding”.

Norris diskuterade hur liberal demokrati påverkades efter att auktoritära populister kommit i regeringsställning. Hon betonade att en mandatperiod med auktoritära populister vid makten inte var tillräckligt för att demokratin skulle hotas, men om auktoritära populister sitter vid makten under ett par mandatperioder eller mer visar alla data på en nedgång för demokratin.

I andra föreläsningar och paneler resonerade forskare och journalister om demokratins utmaningar i relation till alternativa medier, AI, hot mot kvinnor i offentligheten och konspirationsteorier.

–Konferensen har på ett övertygade sätt visat på utmaningarna för liberal demokrati, men också pekat på intressanta möjligheter att förstärka liberal demokrati, menar  Magnus Hagevi, ledare för Kunskapsmiljö Linné En ifrågasatt demokrati (If-dem).

Nästa steg i If-dems arbete är publiceringen av boken ”En ifrågasatt demokrati: Forskare och praktiker i dialog".

Den digitala konferensen arrangerades av Kunskapsmiljö Linné En ifrågasatt demokrati.

Mer information:
Kunskapmiljö Linné: En ifrågasatt demokrati: 
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/en-ifragasatt-demokrati/

Konferensen ”En ifrågasatt demokrati”
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2023/konferenser/en-ifragasatt-demokrati---15-nov-2023/