Kosmo i en presentation om sitt arbete på scen

Kosmos dröm är att förbättra arbetet med psykisk ohälsa

Psykologstudenten Kosmo Barkat Ullah brinner för att förebygga psykisk ohälsa i samhället. Genom sitt engagemang sökte han och blev antagen till Clinton Global Initiative University, ett program som ger studenter stöd och resurser för att utveckla innovativa lösningar på samhällets mest angelägna utmaningar.

Han beskriver att hans studier på psykologprogrammet har gett honom goda kunskaper inom psykisk hälsa och hur viktigt det är att insatser sätts in i rätt tid.

– Under min praktik inom vuxenpsykiatrin insåg jag hur viktigt det är med tidiga och förebyggande insatser för att minska människors lidande. Tyvärr, verkar det inte vara så stort fokus på förebyggande insatser när det gäller att motverka psykisk ohälsa i samhället, säger han.

Clinton Global Initiative University är ett ettårigt program som drivs av Clinton Foundation. Programmet tar emot ett antal studenter från hela världen, som är engagerade i att utveckla innovativa lösningar på samhällets mest angelägna utmaningar. Kosmo sökte och blev antagen.

– I början av detta år fick jag besked om att jag kom in på programmet och blev inbjuden till att träffa Bill Clinton, Hillary Clinton och Chelsea Clinton samt att delta på ett tredagars-event på Vanderbilt University i USA, förklarar han.

Kosmo i samtal med Clinton
Kosmo i samtal med Bill Clinton.

Konferensen gav honom inspiration och motivation att fortsätta sitt arbete. Den innebar också att Kosmo fick träffa andra studenter från hela världen, utbyta idéer och knyta kontakter.

– Min dröm är att uppnå en samhällsförändring när det gäller att förebygga psykisk ohälsa. Just nu håller jag på med att ta fram ett interventionsprogram som jag hoppas blir en innovation inom området, berättar han.

Genom programmet får Kosmo tillgång till en mentor, stöd med handlingsplan, finansiellt bidrag och expertis för att driva sin idé vidare. Läs mer om Clinton Global Initiative University 

Kort om interventionsprogram
Ett interventionsprogram är en strukturerad plan eller strategi som utformats för att förändra beteenden eller situationer som kan orsaka problem eller negativa konsekvenser. Interventionsprogram används inom många olika områden, som hälsa, utbildning och socialt arbete.