Bild på Linnéuniversitet

Linnéuniversitetets kvalitetssäkringsarbete får godkänt

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har efter reguljär lärosätesgranskning beslutat att ge Linnéuniversitetet det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete. Ungefär hälften av de lärosäten som granskats har fått godkänt, vilket är det högsta betyget på en tregradig skala.

UKÄ har under ett år granskat Linnéuniversitetets systematiska kvalitetsarbete för utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

-Vi har verkligen anledning att vara nöjda. Det här är ett kvitto på att vi har ett system som fungerar och att det stora arbete som utförs i alla delar av verksamheten är ändamålsenligt; att det säkrar och utvecklar kvaliteten. säger Niklas Ammert, prorektor och ordförande i Rådet för utbildning och lärande vid Linnéuniversitetet.

UKÄ:s bedömning grundar sig bland annat på en självvärdering, en studentinlaga samt två platsbesök med ett stort antal intervjuer. En bedömargrupp har genomfört granskningen som omfattar sex områden:

  • styrning och organisation
  • förutsättningar
  • utformning, genomförande och resultat
  • jämställdhet
  • student- och doktorandperspektiv
  • arbetsliv och samverkan

Inom respektive område har bedömargruppen lämnat mer djuplodande iakttagelser. Här framgår styrkeområden som bedömargruppens har identifierat, men även områden som kan ha potential att utvecklas ytterligare.

-I det fortsatta kvalitetsarbetet är återkopplingen om utvecklingsområden väldigt värdefull för oss. Det är egentligen den viktigaste uppgiften som externa granskningar har: att hjälpa oss att uppmärksamma var vi kan bli ännu bättre, menar Niklas Ammert.

UKÄ:s bedömargrupp består av:
• Professor Torsten Svensson, Uppsala universitet - ordförande, sakkunnig
• Docent Johanna Penell, Sveriges lantbruksuniversitet - sakkunnig
• Professor Christina Nygren-Landgärds, Åbo Akademi, Finland - sakkunnig
• Staffan Åkerlund, Skellefteå kommun - arbetslivsföreträdare
• Filip Axelsson, Kungl. Tekniska högskolan - studentrepresentant

Läs UKÄ:s beslut och bedömargruppens yttrande här.