Höstlöv i solsken

Lärarutbildningsutredningen – utredaren har besökt Linnéuniversitetet

Utredare Peter Honeth och kollegorna Erika Stadler och Åsa Rurling från utbildningsdepartementet gjorde den 16:e oktober, ett lärosätesbesök vid Linnéuniversitetet som ett led i den pågående lärarutbildningsutredningen vilken ska resultera i åtgärder för att utveckla lärar- och förskollärarutbildningar. Syftet är att höja utbildningarnas kvalitet och yrkenas status och attraktivitet.

Utredaren träffade enligt önskemål lärarutbildare inom följande områden:

  • Läs- och skrivutveckling i förskolan.
  • Ämnen och ämnesdidaktik.
  • VFU, inklusive verksamhetsintegrerade utbildningar.
  • Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, som är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver.
  • Ledningen inklusive vetenskaplig ledare för Vetenskapsrådsprojektet om lämplighetsprov.
  • Studentrepresentanter från olika lärarprogram.

Tack till alla er som deltog under dagen!

Frågorna de hade med sig handlade bland annat om tillträde/lämplighetsbedömning, innehåll och professionsinnehåll, samverkan med andra lärosäten och examensmål för lärarutbildningarna.