Lars Behrenz

Lars Behrenz i regeringens nya expertråd

Regeringens nya arbetsmarknadspolitiska råd samlar landets främsta experter på området. Lars Behrenz, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan är en av de nio ledamöterna.

Lars Behrenz är en av nio experter på arbetsmarknadspolitiska frågor som har valts ut till det nya rådet av arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Syftet är att utbyta idéer kring utmaningarna på arbetsmarknaden, med anledning av den rådande lågkonjunkturen.

Responsive header image

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, säger följande om valet av ledamot:

– Vi behöver kunskap och dialog med akademin om både hur lågkonjunkturen kommer att påverka arbetsmarknaden och hur vi löser de strukturella problemen kring bland annat långtidsarbetslöshet och bristande integration. Lars Behrenz forskning om bland annat etableringsprocessen på svensk arbetsmarknad gör honom till en mycket värdefull kunskapsresurs i rådet.

– Det känns mycket bra att ha blivit utvald. Jag har 30 års erfarenhet av arbetsmarknadspolitisk forskning och kan bidra med goda råd baserade på erfarenheter av egen och andras forskning, säger Lars Behrenz.

Vill underlätta för svaga grupper

Som forskare i nationalekonomi är Lars Behrenz specialiserad på arbetsmarknaden. Han har bland annat undersökt arbetsförmedlingens effektivitet, arbetsgivares rekryteringsarbete samt attityder mot olika grupper på arbetsmarknaden.

De flesta av hans studier är utvärderingar av arbetsmarknadspolitiken som kan användas som underlag för politiskt beslutsfattande.

– Den viktigaste frågan för mig är hur vi kan skapa en väl fungerande arbetsmarknadspolitik som både underlättar matchningsprocessen samt stödjer etableringsresan för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.

 

Mer information:
Läs mer om expertrådet för arbetsmarknadspolitiska frågor på regeringens hemsida.