Linnédialogen 2023

Linnédialogen 2023 – forskning, diskussioner och årets gemensamma utvecklingsarbete

Linnédialogen, som är en mötesplats mellan skolans verksamhet och lärarutbildningen, genomfördes idag för åttonde gången. Efter två år med digitala Linnédialoger, var det äntligen dags att träffas på plats. Ett trettiotal skolchefer och representanter från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län samt medverkande från Lärarutbildning Linné deltog i konferensen som sin vana trogen innehöll presentationer, aktuell forskning samt gruppdiskussioner.

Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola.

Tema 1 diskuterades på förmiddagen: Samverkan för lärar- och kompetensförsörjning.

Mats Trondman, professor i kultursociologi, inledde med att presentera en studie om lärarutbildningens utmaningar och möjligheter.

Tema 2 diskuterades på eftermiddagen: Verksamhetsförlagd utbildning på övningsförskola och övningsskola.

Therese Emrin Feltenstedt, utbildningssamordnare, gav en bakgrund till det utvecklingsarbete som pågår vid Linnéuniversitetet gällande VFU, övningsförskolor och övningsskolor.

Lärarutbildning Linné och Regionalt utvecklingscentrum, RUC, tackar alla för en givande och intressant dag. Vårt gemensamma utvecklingsarbete fortsätter under året och vi ser fram emot fortsatt samarbete med regionens förskolor och skolor!

Mats Trondman, Linnédialogen
Mats Trondman, Linnédialogen 2023