nollor och ettor som bildar ett huvud

Linnéuniversitetet förnyar samarbetet i nätverket DARIAH

Fördjupar samarbetet i en europeisk infrastruktur för forskning som förbättrar och stöder digital forskning och undervisning inom konst och humaniora.

I oktober tog Linnéuniversitetet, tillsammans med Uppsala universitet, steget att förnya sitt cooperative partnership med The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU). Linnéuniversitetet var 2016 det första svenska universitetet som anslöt sig till nätverket. Samma år etablerades även forskningscentret Digital Humanities vid universitetet.

– Det nya samarbetet kommer att innebära nya möjligheter för oss att utveckla och stärka samarbeten inom både Sverige och Europa, säger Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och en av ledarna för Digital Humanities.

DARIAH är en europeisk forskningsinfrastruktur som samlar experter, kunskap, metoder, verktyg och teknologier från sina 22 medlemsländer och 15 samarbetspartner i 10 andra länder. Målet är att förbättra och stödja digitalt stödd forskning och undervisning inom konst och humaniora.

Läs mer