Tangentbord och mus med gröna växter

Linnéuniversitetet går med i Green Software Foundation för grönare programvara

Det finns två sätt att se på mjukvara när det gäller klimatfrågan: mjukvara som en del av klimatproblemet och mjukvara som en del av klimatlösningen. Linnéuniversitetet vill vara en del av klimatlösningen och tar nu, genom att gå med i Green Software Foundation (GSF), ett viktigt steg i riktningen mot grön omställning.

All mjukvara förbrukar el, från applikationer på mobiltelefoner till träning av maskininlärningsmodeller i datacenter. En stor del av elproduktionen sker genom att bränna fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas, vilket leder till stora mängder koldioxidutsläpp. Därför är det viktigt att ha en ökad medvetenhet om hur elproduktionen påverkar miljön, och hur användningen av mjukvara kan bidra till ökade koldioxidutsläpp. Detta innefattar saker som energieffektivitet och hur mjukvaran kan optimeras för att använda mindre el och resurser, samt att tänka på hållbarheten i hela produktens livscykel - från produktion till kassering.

Green Software Foundation (GSF) har som uppgift att skapa en pålitlig infrastruktur av människor, standarder, verktyg och bästa praxis för att bygga gröna programvaror i större skala. GSF är en ideell organisation som har skapats för människor i branschen som bygger mjukvara. De har medlemmar från ideella, vinstdrivande och akademiska organisationer i alla sektorer över hela världen. Linnéuniversitetet har varit medlem sedan januari 2023, främst genom institutionen för datavetenskap och medieteknik och forskningsgruppen Engineering Resilient Systems (EReS).

– Trots det stora intresset för hållbarhet är allmänheten ofta omedveten om att de programvaror vi använder varje dag, inklusive AI, kryptovalutor och streamingtjänster för ljud, video och spel, står för en stor del av koldioxidutsläppet, säger Mauro Caporuscio, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Vi är övertygade om att vi behöver ett paradigmskifte när det gäller hur vi konstruerar och driver mjukvara.

GSF vill göra mjukvara till en del av klimatlösningen i stället för att vara en del av problemet. De fokuserar på att minska mjukvarans negativa påverkan på klimatet genom att reducera de utsläpp som programvarorna orsakar.

– Vi vill skapa programvara som släpper ut så lite koldioxid som möjligt och vi försöker därför göra den mer energieffektiv, säger Mauro Caporuscio.

Andra faktorer som kan påverka koldioxidutsläppen är till exempel hur man skapar mjukvara som presterar mer när elen är renare och mindre när elen är smutsigare, att man skapar mjukvara som använder färre hårdvaruresurser och att man mäter mjukvarans påverkan på hållbarheten.

Universitetet kommer att hjälpa till att främja gröna programvaror genom forskningsprojekt, utbildning och evenemang. De kommer också att samarbeta med industriella partners.

– Vi välkomnar alla som är intresserade av att bli aktiva i detta arbete för grön omställning att kontakta oss för att få veta mer, säger Mauro Caporuscio. Genom att ha ett hållbarhetsperspektiv på mjukvaruutveckling och användning kan vi minska vår miljöpåverkan och bidra till en bättre framtid.

Linnéuniversitetet strävar efter att driva forskningsfronten framåt genom att vända hållbarhet från att vara en eftertanke, som är nuvarande praxis, till att vara en primär och integrerad angelägenhet för mjukvara.

Kontakt

Mauro Caporuscio, professor i datavetenskap, mobilnummer: 076-102 30 75, mejaldress: mauro.caporuscio@lnu.se

Läs mer om arbetet inom Green Software Foundation

GSF-arbetet består av fyra arbetsgrupper som fokuserar på olika delar av visionen: 

  • Standarder - Green Software Foundation kommer att utveckla standarder för grön programvara som kan implementeras på vanligt förekommande datorplattformar i både utvecklade regioner och i utvecklingsregioner.

  • Innovation - Direkt forskning med öppen källkod, öppen data och akademisk forskning inom områden som främjar grön programvara. Sponsra nyckelprojekt med öppen källkod och öppen data för att bygga upp förtroendet för att de kommer att stödjas och underhållas på lång sikt.

  • Gemenskap - Underlätta ett brett antagande av Green Software-standarder och bästa praxis genom att skapa partnerskap, innehåll, evenemang och program. Säkerställa mångsidigt deltagande av intressenter i utvecklingen och implementeringen av grön programvara.

  • Varumärke - Se till att stiftelsens varumärken används korrekt och i ett sammanhang som inte minskar stiftelsens värde. Definiera vägledning om när, hur och i vilket sammanhang stiftelsens varumärken kan användas.