Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationers evenemang i Växjö. Foto: Helena Belfrage

Linnéuniversitetet höll tvärvetenskaplig dag om digital omvandling

Den 2 november höll Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer i en spännande tvärvetenskaplig dag med nätverkande och utbyte av idéer. Årets alla mottagare av såddfinansiering (tidigt forskningsstöd) från kunskapsmiljön deltog, tillsammans med andra inbjudna intressenter, vilket främjade rika diskussioner med perspektiv utifrån många olika discipliner.

Tvärvetenskaplig dag om digital omvandling. Foto: Helena Belfrage

Evenemanget presenterade en rad spännande projekt, däribland användning av AI för att förbättra akademiskt skrivande, nya perspektiv på biblioteksfrågor i den digitala eran, frågor kring digitaliseringsrättigheter, innovativa metoder för virtuellt akademiskt resande, integrering av sociala robotar i utbildningsmiljöer, strategier för att tackla ojämlikheter inom hälsovården, samt initiativ för att främja hållbarhet i både privatliv och arbetsliv.

Tvärvetenskaplig dag om digital omvandling. Foto: Helena Belfrage

Dagen startade med interaktiva sessioner som genererade ny kunskap och nätverksmöjligheter, och visade på värdet av tvärvetenskapligt samarbete. Eftermiddagen erbjöd ett seminarium av professor Simon Lindgren från Umeå universitet, med titeln "Beyond AI Solutionism: Towards a Critical and Multi-Disciplinary Approach to AI in Society?"

Med över 70 deltagare blev evenemanget en framgångsrik manifestation av kunskapsutbyte och samverkan och bidrog därmed till att lägga en stark grund för framtida arbete inom digitala transformationer.

Läs mer om såddprojekten här

Tvärvetenskaplig dag om digital omvandling. Foto: Marcelo Mildrad