Jörgen Forss föreläser

Viktiga samtal om vatten lockade många till Universitetskajen

Hur kommer vattenförsörjningen se ut i framtiden? Klimatförändringar och extrema väderförhållanden, utgör en stor risk för vattenförvaltningen i många regioner. Dricksvatten blir en bristvara när grundvattnet torkar ut eller skadas. Kommer vattnet att räcka? Vad ser vi för utmaningar? Dessa frågor och många andra diskuterades under det Linnéuniversitetet Live som ägde rum torsdagen den 20 april.

Under trygg ledning av dagens moderator Valdete Hashani, samverkansrådgivare vid avdelningen för Externa relationer, diskuterades vattenfrågan på många olika nivåer och ur olika perspektiv.

Eftermiddagen inleddes med tre olika presentationer ur olika vinklar. Jörgen Forss, universitetslektor vid Institutionen för byggd miljö och energiteknik vid Linnéuniversitetet, gav åhörarna ett forskningsperspektiv med sin presentation Vad säger forskningen om framtiden, kommer vattnet att räcka? Jörgen pratade om "det nya normalläget" och vilka konsekvenser och utmaningar det innebär. Ingrid Palmblad Örlander från Länsstyrelsen i Kalmar visade vad länsstyrelsen gör - både vad gäller utmaningar men även möjligheter. Martin Broberg från Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS ) gav ett bredare Eu-perspektiv -hur påverkar och påverkas vi av EU? Martin gav en bra genomgång på en komplex organisation och tips och förslag på hur den enskilda medborgaren kan påverka och vara delaktig. 

Efter de inledande presentationerna bjöds flera andra medverkande in till panelsamtal med efterföljade frågestund. Medverkande i panelen var:

  • Helena Tinnert, Industriellt Utvecklings Centrum i Kalmar län (IUC)
  • Tobias Facchini, Region Kalmar län
  • Jörgen Ljungholm, Kalmar Vatten
  • Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet
  • Martin Broberg, Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS )

Tack till alla som kom och lyssnade, ställde frågor och på ett engagerande sätt bidrog till ett mycket fint Linnéuniversitetet Live. Tack även till våra medverkande som gav oss nya infallsvinklar och många frågor att diskutera vidare.

Nästa Linnéuniversitetet Live äger rum 25 maj och handar om Hållbara resval - ett sätt att minska klimatavtrycket

Linnéuniversitetet Live är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.