Linnéuniversitetet Live 16 mars 2023

Linnéuniversitetet Live: Trygghet för barn och unga i Kalmar och värdet av förtroendegivande relationer

Dagens Linnéuniversitetet Live som handlade om trygghet för barn och unga i Kalmar lockade över 100 besökare, många av dem från skolvärlden, till Universitetskajen i Kalmar. Så väl medverkande som besökare uttryckte värdet av att denna fråga diskuteras gemensamt.

Linnéuniversitetet Live är en viktig arena som driver samhällsviktiga frågor på en allmän plats.

Besökare Linnéuniversitetet Live 20 mars

Eftermiddagens panelsamtal berörde arbetet med trygghet för barn och unga från olika perspektiv; hur skapar vi en ökad trygghet för barn och unga i Kalmar, såväl på offentliga platser som i skolmiljöer? 

Det finns flera forskningsstudier som har undersökt tryggheten för barn i Sverige men frågan är komplex och utan ett enkelt svar. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) från 2020, har antalet anmälda brott mot barn minskat under de senaste åren. Samtidigt visar undersökningar att många barn och ungdomar upplever oro för sin egen och andras säkerhet, särskilt när det gäller skolmiljön, digital mobbning och sexuella trakasserier.

Många barn och unga i Sverige är rädda för att utsättas för brott, vilket kan innebära begränsningar för barnens vardag och sociala liv. Camilla Freedeke, socialchef på  Kalmar kommun, var tydlig med vilka grundstenar som är särskilt viktiga för att barn ska känna sig trygga; fast bostad, uppstyrda fritidsaktiviteter och trygg skola. 

Nikolas Kalcidis, kommunpolis polisregion Syd, menar att de allra vanligaste farorna för barn finns i stadsmiljöer. När det gäller Kalmar vet man oftast vilka områden som är mindre bra att hänga på, så då är det viktigt att ha personal just där. Samtalet kretsade en del kring stadsplanering och om trygga och otrygga mötesplatser. Alexander Finstad, ordförande i BUS – Barn och unga i Sverige, förklarade värdet av att det måste finnas mötesplatser som är öppna när mycket annat är stängt. På Rainbow House där Alexander bland annat arbetar har de till exempel valt att ha öppet på söndagar då det är en dag då många andra verksamheter har stängt. Till Rainbow House är alla som vill välkomna. 

Alexander Finstad & Nikolas Kalcidis
Alexander Finstad, ordförande i BUS - Barn och unga i Sverige & Nikolas Kalcidis, kommunpolis, polisregion syd.

En särskilt otrygg mötesplats kan också vara den digitala världen, idag fotas och filmas det nästan överallt och barn och unga upplever sig ofta uthängda och sårbara. 

Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör/skolchef Kalmarsunds gymnasieförbund, pratade om värdet av en närvarande skola och hur viktigt det är att arbeta tillsammans över gränserna.

Efter panelsamtalet bjöds publiken in till frågestund. Frågor som kom upp var bland annat hur olika instanser i samhället arbetar tillsammans, vad barnfattigdom egentligen innebär och hur Linnéuniversitetets forskning kan hjälpa till på vägen framåt. Panelen fick också frågan om just framtiden - vilka strategier kan vi ha med oss för att det ska bli bättre framåt? Camilla Freedeke svarar att hon verkligen vill sätta ljus på framtiden och det är viktigt att det inte bara är prat utan att alla inblandade också går till handling. Alexander Finstad menar att det är extra viktigt att lyssna in barn och unga och göra dem delaktiga i frågorna. 

Ord som användes av samtliga i panelen flera gånger under eftermiddagen och som på så sätt blir ledord framåt var förtroendegivande relationer och tillsammans.

Erika Lundby, samverkansrådgivare på Linnéuniversitetet, och en av initiativtagarna till dagens panelsamtal säger att stora samhällsutmaningar, som trygghetsfrågan, behöver diskuteras i många olika forum. Det stora antalet deltagare visar på ett stort engagemang från skolor, kommun, frivilligorganisationer och privatpersoner.

Vi är väldigt glada att så många ville komma och diskutera denna viktiga fråga. Trygghet för barn och unga är oerhört viktigt i dagens samhälle.

Erika Lundby, Samverkansrådgivare

 

Nästa Linnéuniversitetet Live äger rum 20 april och handlar om Vatten - idag och i morgon.

Linnéuniversitetet Live är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.