Tangentbord

Lärosäten utsatta för ny cyberattack

UPPDATERING, tisdag 14 februari kl 15.55:
Sunet har nu begränsat åtkomsten till samtliga lärosätens webbplatser från utlandet på grund av en ny cyberattack.

UPPDATERING, tisdag 14 februari kl 15.55:

Sunet har nu i förebyggande syfte återigen begränsat åtkomsten till samtliga lärosätens webbplatser från utlandet på grund av en ny cyberattack.

För närvarande är inte Linnéuniversitetet bland de lärosäten som drabbats.

För de som befinner sig utanför Sverige hänvisar vi till den temporära webben.

--------

Krisledningen avslutad

Uppdaterad information måndag kl. 16:45: 

Linneuniversitetets webbtrafik och e-postsystem löper nu normalt.

Begränsningarna att nå Lnu.se utomlands ifrån har hävts, det finns inte längre några begränsande restriktioner.

IT har löpande genomfört kontroller av system och data. Ingen data är stulen, förstörd eller förvanskad. Avdelningen kommer fortsätta arbetet för att säkra våra system.

SUNET, som Linnéuniversitetet samarbetat tätt med under attacken, avslutade sin krisledning under lördagskvällen.

Linnéuniversitetets krisledningsarbete avslutades under måndagseftermiddagen.

--------

Linneuniversitetet utsatt för cyberattack

UPPDATERING, söndag 12 februari:

De värsta attackerna mot Lnu.se är hävda, men åtkomsten är fortfarande instabil. Om du inte kan nå Lnu.se hänvisar vi till den temporära webben.

En av åtgärderna som vidtagits, i samarbete med Sunet, är att spärra åtkomsten till Lnu.se från utlandet. För de som befinner sig utanför Sverige hänvisar vi till den temporära webben.

Vi har uppdaterad information till studenterna i MyMoodle, och den nås även från utlandet.

Fortsatt arbete med åtgärder pågår.

Mejlen har fortsatta störningar. 

Krisledningen har fortsatt beredskap och följer utvecklingen nogsamt.