collage med noder lagda över en bild på en stad om kvällen

Linnéuniversitetets IoT-lab lanserar nya pilotprojekt för små och medelstora företag

Linnéuniversitetets IoT-lab kommer att lansera fyra nya pilotprojekt under de kommande sex månaderna för att hjälpa små och medelstora företag att utforska digital innovation och utveckla sina affärsmodeller genom IoT-teknik.

Internet of Things (IoT) är en teknik som syftar till att koppla samman fysiska enheter och saker med internet. Detta innebär att föremål som tidigare inte varit uppkopplade nu kan kommunicera med varandra och med nätet. Denna teknik möjliggör en ökad automatisering och effektivisering av olika processer.

De utvalda företagen, Kallskänken, Ölands Köksmejeri, C3C Engineering AB och Astrid Lindgrens Värld, kommer att samarbeta med IoT-lab för att utforska möjligheterna som IoT-teknik erbjuder inom hållbar matlagning, resurseffektiv produktion, förbättrade skyddslösningar och miljövänliga besöksupplevelser.

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa företag och dela med oss av vår kunskap och våra resurser inom IoT-området, säger Fredrik Ahlgren, universitetslektor i datavetenskap och ansvarig för IoT-labbet på Linnéuniversitetet. Vi är övertygade om att IoT-teknik kan hjälpa dem att utvecklas och förändra sina verksamheter på ett positivt sätt.

Hållbarhet och innovation

De nya pilotprojekten är inriktade på hållbarhet och innovation och sträcker sig över sex månader. Efter avslutade projekt kommer resultaten att utvärderas för att stärka IoT-ekosystemet i Linnéregionen och bidra till en grönare och mer hållbar framtid.

– Erfarenheter från genomförda projekt under 2022 är att företagen har dragit stor nytta av att börja integrera IoT i sina företag. I nuläget har vi ett stort tryck på just aktiviteten ”pilotfall”, där vi fokuserat jobbar med ett företag under sex månader och hjälper till att utveckla en affärsidé eller process i företaget, säger Fredrik som gärna berättar mer om verksamheten för intresserade företag.

Stöd för små och medelstora företag

Linnéuniversitetets IoT-lab arbetar med att stödja små och medelstora företag i Småland som har svag tillväxt och behov av att satsa på innovation och tillväxt. Målet är att utveckla ett ekosystem för Internet of Things (IoT) i Linnéregionen, där företag kan öka sin kunskap och samarbeta för att utveckla digitala innovationer och affärsmodeller. Företag kan med hjälp av IoT-teknik bli mer energieffektiva, optimera lagerhantering och övervakning av alla sorters processer, samt förbättra kundupplevelsen eller minimera matsvinn.

– Idéerna finns faktiskt oftast ute hos företagen redan. Kort sagt kan man säga att IoT är en teknik som har potential inom så gott som alla branscher, vilket gör det till ett spännande och applicerbart teknikområde, berättar Fredrik Ahlgren.

Inom IoT-projektet planerar man även att framöver genomföra flera typer av aktiviteter som att åka ut och hålla föreläsningar av både inspirerande och fördjupande karaktär, exempelvis som lunchföreläsningar. Utöver aktiviteten pilotfall kommer man även att hålla workshopar för att jobba konkret med hårdvara där man går igenom hur man gör rent praktiskt.

Kontakt