Under ledardagarna medverkade forskare både från både Linnéuniversitetet och Tekniska Högskolan i Jönköping. Fr v Joakim Netz, Karin Havemose, Mikael Lundgren och Magnus Forslund.

Livliga diskussioner om ledarskap och entreprenörskap

•Är tvivel en superkraft?
•Vad driver småländska företagsledare?
•Vilken är den största utmaningen för att utveckla en verksamhet?

Under drygt sex år har chefer, ledare och entreprenörer mött forskare, konsulter och studenter inom Centrum för ledarskap i Småland. Några av resultaten från de hundratals samtal som ägt rum presenterades under två välbesökta förmiddagar på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.
Jag vill beskriva de här åren som ett radikalt experiment för att skapa en dynamisk arena för innovationsdrivande ledarskap och entreprenörskap, säger Magnus Forslund, universitetslektor och initiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland.
Det är ett nytt sätt att gemensamt bygga kunskap med hjälp av verksamma ledare och entreprenörer, konsulter, forskare och studenter. Vi har arbetat underifrån, nära, gränsöverskridande och interaktivt.

Den 7 och 8 mars bjöds det in till diskussioner och reflektioner kring det mångåriga arbetet. Hundratals samtal mellan olika representanter från såväl det privata näringslivet som från universitetet har bland annat resulterat i tre böcker på temat ledarskap och entreprenörskap och en modell för förnyelsedrivande ledarskap, ”Smålandsmodellen” som snart är klart att presenteras.

Magnus Forslund, initiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland ledde forskarnas samtal om vad som driver ledare och entreprenörer.
Magnus Forslund, initiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland ledde forskarnas samtal om vad som driver ledare och entreprenörer. Anna-Stina Stenbäck

Magnus Forslund lyfte fram fyra viktiga delar som Centrum för ledarskap i Småland arbetat med:

  • En gränsöverskridande satsning på att ta fram morgondagens ledare genom Juniorledarskapsakademin.
  • En unik metod för att främja konkret förnyelse via ledarskapsutveckling.
  • Ett annorlunda sätt att skapa förutsättningar för forskning
  • Skapande av ett nytt gränssnitt universitet – omvärld.
Under ledardagarna medverkade forskare både från både Linnéuniversitetet och Tekniska Högskolan i Jönköping. Fr v Joakim Netz, Karin Havemose, Mikael Lundgren och Magnus Forslund. Foto: Anna-Stina Stenbäck.
Under ledardagarna medverkade forskare både från både Linnéuniversitetet och Tekniska Högskolan i Jönköping. Fr v Joakim Netz, Karin Havemose, Mikael Lundgren och Magnus Forslund. Anna-Stina Stenbäck.

Ledarskapsdagarna kantades av livliga diskussioner som bland annat berörde ämnen som vad som egentligen driver en framgångsrik ledare och vilka de största utmaningarna är. Forskare från Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet och från Tekniska Högskolan i Jönköping och konsulter resonerade kring sina erfarenheter om hur man hanterar ledarskap i kristider eller om det faktiskt finns ett småländskt recept på lyckat entreprenörskap.

Ledardagarna är ett av de avslutande aktiviteterna under våren 2023 inom projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland”. Projektet har finansierats genom Familjen Kamprads stiftelse, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Diskussion och samtal under Ledardagarna sammanfattades av Louise Wester, grafic recorder.
Diskussion och samtal under Ledardagarna sammanfattades av Louise Wester, grafic recorder.