From Global Studies to Global Humanities

Från globala studier till global humaniora

Stefan Amirell, föreståndare för Linnéuniversitetets forskarutbildningsprogram i global humaniora, har publicerat en artikel i tidskriften Humanities med titeln ”From Global Studies to Global Humanities”, som argumenterar för global humaniora som en ny inriktning för forskning och högre utbildning.

From Global Studies to Global Humanities

Artikeln kartlägger försöken att definiera begreppet global humaniora hittills inom tre centrala områden: högre utbildning och forskningsnätverk och som en agenda för forskning. Artikeln relaterar också försöken att främja global humaniora till den snabba expansionen för globala studier som ett nytt område för forskning och högre utbildning sedan början av 2000-talet.

En av slutsatserna är att det snäva fokus som global studier har på vår tids globaliseringsprocesser, i kombination med en olycklig marginalisering av humaniora inom fältet, gör det angeläget att etablera en alternativ och bredare forskningsorientering under rubriken global humaniora. I stället för att ta sin utgångspunkt i globala studier bör global humaniora grunda sig på den globala vändning som många humanistiska discipliner, inklusive historia, arkeologi och litteraturvetenskap, har tagit under senare år. Utgångspunkterna för global humaniora bör vara globalt inkluderande, transdisciplinära och kritiska. Därigenom kan global humaniora generera väsentlig interkulturell kunskap och förståelse, något som är av avgörande betydelse för mänsklighetens förmåga att hantera vår tids många globala utmaningar.

Artikeln är publicerad med öppen tillgång: From Global Studies to Global Humanities.

Information om Linnéuniversitetets forskarutbildningsprogram i global humaniora