Bild på text

Artikel i ett temanummer av den indonesiska tidskriften Wacana

Exemplary centre and "terra incognita"; Excursions, diplomacy, and appropriation of colonial knowledge in Belu, Timor

Hans Hägerdals artikel ingår i ett temanummer av den indonesiska tidskriften Wacana (24-3 2023), “Locating Indonesia's Cultural Archives: Towards Decolonial and Intersectional Histories of Indonesia”. Den analyserar tidig europeisk kunskap och diplomatiska förhållningssätt till Belu, en historisk region i centrala Timor som, även om den mestadels ”tillhörde” den nederländska koloniala sfären, fortfarande hade en position av kulturell-rituell centralitet i ett större timoresiskt sammanhang. Före mitten av artonhundratalet var regionen, ur nederländsk synvinkel, i stort sett okänd när det gäller politiska hierarkier, social struktur och ekonomiska utsikter. Tre officiellt anlitade utforskare, A.G. Brouwer, Willem Leendert Rogge och Hendrik Jan Grijzen, skrev dock omfattande rapporter om Belu 1849, 1865 och 1904, där de försökte förstå det lokala samhället och de möjligheter det erbjöd för den koloniala staten. Artikeln analyserar historien i mellanrummet mellan de nederländska och portugisiska maktsfärerna, tittar på interaktionen mellan koloniala uppfattningar och den politisk-diplomatiska verkligheten och hur detta destabiliserade europeiska förutfattade meningar, samt diskuterar den lokala belunesiska agens som kan skönjas genom en kritisk läsning av de tre författarna.

Hägerdal, Hans (2023) "Exemplary centre and "terra incognita"; Excursions, diplomacy, and appropriation of colonial knowledge in Belu, Timor," Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia: Vol. 24: No. 3.
DOI: 10.17510/wacana.v24i3.1661
Tillgänglig på: https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/vol24/iss3/9