Global Archives Online

Global Archives Online

Global Archives Online är en sökbar internetportal till öppna digitala samlingar av primärkällor i global och kolonial historia. Den riktar sig till studenter och forskare och ger information, metadata och länkar till hundratals digitala samlingar från 1400- till 2000-talet.

Den officiella lanseringen av Global Archives Online hölls i Växjö den 30 november 2023 i samband med workshopen Global History and Postcolonial Studies. Katalogen, som underhålls av LNUC Concurrences forskningskluster för koloniala förbindelser och jämförelser, innehåller för närvarande information om och länkar till mer än 300 samlingar av primära källor.

Besök Global Archives Onlines webbplats för mer information.