Deltagare på workshop

För en kritisk globalhistoria

Den 30 november och 1 december samlades nitton forskare i Växjö för att delta i workshopen Global History and Postcolonial Studies, anordnad av LNUC Concurrences Research Cluster for Colonial Connections and Comparisons.

Syftet med workshopen var att diskutera aktuella debatter och utmaningar inom områdena globalhistoria och postkoloniala studier mot bakgrund av mycket kritik mot forskningsfälten under senare år.

Globalhistoria har bland annat anklagats för överbetona makrohistoriska analyser och gränsöverskridande individer och fenomen i historien, eurocentrism, engelskspråkig dominans och teleologiska, globaliserande och nyliberala tendenser. Dessutom har den dekoloniala rörelsen under de senaste åren utgjort en annan utmaning för både globalhistoria och postkoloniala studier, samtidigt som en nationalistisk motreaktion i många länder runt om i världen har lett till krav på en återgång till den nationella historien, och därmed utmanat de grundläggande premisserna för globalhistoria och postkoloniala studier. Dessa och många andra aspekter och vägen framåt diskuterades på workshopen.

Workshopen är tänkt att vara startskottet för en djupare diskussion om de många utmaningar som globalhistoria och postkoloniala studier står inför idag, samt om de möjligheter som den senaste tidens uppmaningar att avkolonisera akademin och vår kunskap i allmänhet ger. 2025 kommer fler aktiviteter att äga rum och fler skrifter att ges ut, båda relaterade till temat globalhistoria.