Kvinna med gul skylt med ett påstående

Malmöelever pratade rasism, migration och utanförskap med forskare

Måste man ta ställning mot rasism för att vara anti-rasistisk, eller är man rasistisk när man inte säger emot någon som uttrycker sig dumt? Det var många nyfikna och diskussionssugna elever som deltog när Linnéuniversitetets samtalsturné Changing Conversations och rasismforskaren Åsa Söderqvist Forkby nådde Borgarskolan i Malmö.

FAKTA

Changing Conversations är en rikstäckande samtalsturné på initiativ av Linnéuniversitetet. Samtalsämnena som diskuteras på de fem gymnasieskolorna adresserar några av de samhällsproblem som många ungdomar känner både oro och farhågor inför. 

Forskarna och deras ämnen har matchats mot elevernas vardag och verklighet på respektive skola och ort för att skapa dialog kring händelser som eleverna på olika sätt möter i sin vardag.

Turnéstoppet på Borgarskolan gick under rubriken ”Det är inte mitt fel att andra uttrycker sig rasistiskt”. Samtalen tog avstamp i flera liknande, om inte kontroversiella, så i alla fall väldigt tillspetsade påståenden, där forskaren mötte elevernas funderingar utifrån sin expertis och sina forskningsområden.

Åsa Söderqvist Forkby är lektor vid Linnéuniversitetets institution för socialt arbete och forskar om utanförskap kopplat till rasism. Hon studerar frågor om exempelvis hem, tillhörighet och betydelsen av meningsskapande för personer som har migrerat till Sverige.

Vi är i skolan för att lära oss om världen och ibland glömmer vi att prata om saker som faktiskt spelar roll.

Dayamis Sabourin Lescaille, elev

Det var många av Borgarskolans elever som anslöt till Linnéuniversitetets portabla vardagsrum för att bland annat diskutera vad det innebär att vara rasistisk. Borgarskolan är en skola med stor mångfald och flera av eleverna vittnade om sina egna upplevelser av rasism. Andra menade att de aldrig upplevt rasism.

– Jag blev lite chockad när jag såg vardagsrummet och tänkte – vad är det här? Men det är ett viktigt ämne och det var kul att få vara med i diskussionen. Vi är i skolan för att lära oss om världen och ibland glömmer vi att prata om saker som faktiskt spelar roll, sade Dayamis Sabourin Lescaille.

Vad är rasism

Några av de frågor som engagerade mest handlade om vad som är rasism. Är det att göra en uppenbar rasistisk handling eller räcker det att inte säga emot någon annans rasistiska åsikt för att det ska vara rasistiskt?

Åsikterna gick isär bland eleverna, men många menade ändå att man måste ta tydlig ställning emot rasism för att vara anti-rasistisk.

En annan diskussion handlade om vilket ansvar individens och samhällets har för att nyanlända ska komma in i samhället. Många enades om att det måste vara en kombination, att individen ska vilja men att samhället måste erbjuda möjligheten, till exempel att man ska kunna få svenska kurser.

– Unga har ett ansvar att våga agera. Man kan inte vänta på att andra ska göra det. Vi måste ta ansvar, hjälpa och våga stå upp för de som utsätts, menade Meya Mäkelä.

Jag är positivt överraskad att eleverna inte är främmande för att diskutera dessa frågor utan att det känns som något som ligger dem nära. Det känns ljust för framtiden, att man vågar prata om rasism. Det är grunden för att vi ska kunna minska den.

Åsa Söderqvist Forkby, forskare

Turnéstoppet i Malmö var det femte och sista. Konceptet är nytt, men redan nu har flera av skolorna antytt att de gärna vill se en fortsättning nästa år.

– Jag är positivt överraskad att eleverna inte är främmande för att diskutera dessa frågor utan att det känns som något som ligger dem nära. Eleverna har delat både personliga erfarenheter och sett frågorna i relation till samhället i stort. Det känns ljust för framtiden, att man vågar prata om rasism. Det är grunden för att vi ska kunna minska den, sammanfattade Åsa Söderqvist Forkby.