Collage: wellpapp, spånskivor, korslimmat trä

Mångmiljonsatsning på center för att ta fram miljövänliga lim

BioGlue Centre är ett kompetenscenter som ska påskynda utvecklandet av biobaserade alternativ till de fossilbaserade lim som används idag inom möbel-, bygg- och förpackningsindustrin. Centret är ett samarbete mellan tre universitet och tolv företag från olika industriella branscher.

Ungefär en fjärdedel av den globala produktionen av lim används vid tillverkning av möbler, träbaserade byggmaterial och förpackningar. Hittills har övergången från fossilbaserat lim till biolim varit en utmaning. Detta på grund av brist på grundläggande kunskap om hur man skapar högpresterande, miljövänligt lim som kan användas i industrin.

En världsledande forskningsmiljö i Sverige

Ett kompetenscenter som fått namnet BioGlue Centre ska nu skynda på arbetet med att ta fram biobaserade lim. Där kommer Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och KTH att utveckla kunskap inom området i nära samarbete med industrin. Visionen är att skapa en världsledande forskningsmiljö i Sverige.

Vad är biobaserat lim?

Biobaserat lim är en typ av lim som tillverkas av förnybara källor, som skogs- eller jordbruksmaterial. Det skiljer sig därför från traditionella limprodukter, vilka vanligtvis är baserade på fossila bränslen.

Biobaserade lim hjälper inte bara till att främja hållbarhet i en mängd olika branscher, utan minskar också miljöpåverkan. Detta eftersom man med deras hjälp kan tillverka hälsosammare produkter med lägre koldioxidutsläpp till atmosfären.

– Målet med BioGlue Centre är att minska vårt beroende av fossilbaserade material för limtillverkning genom att använda förnybara material. Därmed bidrar vi också till att utveckla hälsosammare produkter med lägre utsläpp av växthusgaser, säger Reza Hosseinpourpia, docent vid institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet.

Biolim i olika produkter och deras miljöpåverkan

KTH kommer att ansvara för råvaruförståelse och formelutveckling. SLU är koordinator för centret och ska skapa en förståelse för interaktioner mellan biolim och substrat. Linnéuniversitetet kommer att utveckla kunskap om applikationsteknik för biolim i olika produkter och deras miljöpåverkan.

– Vi på Linnéuniversitetet ska skapa förståelse för hur biolim kan användas med hjälp av befintlig teknik i olika branscher, vilket är en mycket viktig uppgift. Vi behöver även undersöka vilken klimatpåverkan de produkter som tillverkas med biolim har, säger Reza Hosseinpourpia.

Mångmiljonsatsning med stöd av Vinnova

BioGlue Centre kommer initialt att finnas under fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Den totala budgeten för centret under de första fem åren är ca 110 miljoner kronor.

Av dessa utgör 36 miljoner kronor ett anslag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Resten av budgeten finansieras av universiteten och de tolv företag inom industrin som deltar i projektet: IKEA, AkzoNobel, Stora Enso, Tetra Pak, Södra, BASF, Lantmännen, IsoTimber, Masonite Beams, Green Furniture Concept, 2D fab och Swedish Wood. Vid Linnéuniversitetet kommer en doktorandtjänst att finansieras av samarbetet The Bridge.

– De deltagande företagen arbetar alla med att öka sin hållbarhet och strävar därför efter att påskynda utvecklingen av biobaserade alternativ, sammanfattar Reza Hosseinpourpia.