Maskros

Med anledning av höjt terrorhot

Linnéuniversitetet följer regeringens rekommendationer med anledning av den höjda terrorhotnivån i landet. Det innebär att vår verksamhet fortsätter som vanligt, men att studenter och medarbetare ombeds vara mer vaksamma.

Universitetet ser i samarbete med övriga lärosäten över om det finns ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att förebygga och minska hotet för terrorattentat.

Läs mer via följande länkar: